Home
nieuwsberichten

nieuwsbericht | 30 mei 2023

Publiekslieveling van David Bailly blijft komende jaren te zien bij Museum De Lakenhal


Sinds de opening van de tentoonstelling David Bailly – Tijd, dood en ijdelheid is Bailly’s Jonge man met bontmuts in Museum De Lakenhal te zien. Speciaal voor de tentoonstelling werd het schilderij, dat zich in het depot van het Rijksmuseum bevond, gerestaureerd. De komende jaren zal het schilderij als langdurig bruikleen te zien zijn in Museum De Lakenhal.

Verscholen in het depot

Bailly’s Jonge man met bontmuts verbleef de afgelopen eeuw in het depot van het Rijksmuseum. Het ging verscholen onder een dikke laag vergeelde vernis. Speciaal voor de tentoonstelling David Bailly – Tijd, dood en ijdelheid werd het schilderij gerestaureerd, mede dankzij een financiële bijdrage van Stichting Dorodarte. Dit werd gedaan door Kathrin Kirsch van het Restauratieatelier Amsterdam in samenwerking met het restauratieteam van het Rijksmuseum. Hierbij werden ook oude restauraties verwijderd, waardoor de oorspronkelijke details in bijvoorbeeld de lichtwerking en stofuitdrukking van Bailly weer tevoorschijn kwamen.

Langdurig bruikleen

Dankzij deze inspanningen is het portret nu te zien in de tentoonstelling rondom David Bailly, waar het door het publiek als een van de favorieten wordt beschouwd. Daarom is het extra mooi nieuws dat het portret door het Rijksmuseum aan Museum De Lakenhal in langdurig bruikleen is gegeven. Dat betekent dat het werk ook de komende jaren in Leiden te zien zal zijn, naast Bailly's beroemde Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder (1651).

David Bailly, Jonge man met bontmuts, ca. 1635, Amsterdam, Rijksmuseum, voor restauratie.
David Bailly, Jonge man met bontmuts, ca. 1635, Amsterdam, Rijksmuseum, voor restauratie.
David Bailly, Jonge man met bontmuts, ca. 1635, Amsterdam, Rijksmuseum, na restauratie.
David Bailly, Jonge man met bontmuts, ca. 1635, Amsterdam, Rijksmuseum, na restauratie.

Gelijkenis met Rembrandt

Bailly maakte Jonge man met bontmuts om te experimenteren met het schilderen van licht, textuur en gezichtsuitdrukking. Precies in dezelfde periode maakte ook Rembrandt van Rijn de meeste van zijn zogenaamde tronies of studiekoppen. Hoewel Rembrandt inmiddels uit zijn geboortestad Leiden naar Amsterdam was vertrokken, moet Bailly bekend zijn geweest met het werk van zijn getalenteerde en ruim twintig jaar jongere stadgenoot. Net als Rembrandt heeft Bailly voor dit soort studies waarschijnlijk ofwel zijn eigen gezicht ofwel dat van iemand uit zijn directe omgeving als model gebruikt. De gelijkenis tussen het schilderij en het werk van Rembrandt is opvallend, zowel in de theatrale uitdossing van de jonge man als in zijn innemende blik en de lichtval op zijn gezicht. Niet voor niets zal Jonge man met bontmuts na afloop van de tentoonstelling te zien zijn in dezelfde zaal als het werk van zijn beroemde stadgenoot.