Home
tentoonstellingen

10 maart 2023 t/m 2 juli 2023

Verwacht

Tentoonstelling David Bailly - Tijd, dood en ijdelheid

Bijna vierhonderd jaar nadat het werd gemaakt, blijft David Bailly’s Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder kunsthistorici fascineren. Het meesterwerk roept allerlei vragen op. Is er sprake van een zelfportret? Waarnaar verwijzen de verschillende voorwerpen in het schilderij? En wie is de mysterieuze vrouwfiguur die tegen de achterwand verschijnt?

Onbekende meester uit de 17e eeuw

Ondanks dat dit werk veel mensen bekend voorkomt, is de schilder bij het grote publiek amper bekend. In de tentoonstelling David Bailly – Tijd, dood en ijdelheid brengen we deze onbekende meesterschilder onder de aandacht.

Nieuwe ontdekkingen

De afgelopen jaren werkten conservatoren van Museum De Lakenhal samen met experts van onder meer de universiteit Leiden en het Rijksmuseum. In dit onderzoek brachten zij voor het eerst het oeuvre van Bailly in kaart, kwamen ze onbekende portretten van hem op het spoor en ontdekten verborgen gezichten onder de verflagen van zijn meesterwerk.

Bailly en tijdgenoten

Deze tentoonstelling brengt 90 werken bij elkaar waaronder portretten en vanitasvoorstellingen van David Bailly, en werk van tijdgenoten als Dou, Lievens en Rembrandt.