Home

Leiden, 13 mei 2019

Koning opent vernieuwd Museum De Lakenhal in Leiden

Zijne Majesteit de Koning opent op woensdagmiddag 19 juni 2019 het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Na een restauratie en uitbreiding van ruim twee jaar heeft het museum nu een nieuwe vleugel die ruimte biedt aan tijdelijke tentoonstellingen. De vaste collectie beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid vanaf de zestiende eeuw tot nu is vanaf de opening permanent te zien. Aansluitend op de Koninklijke opening wordt Museum De Lakenhal met een vierdaags openingsfestival van 20 tot en met 23 juni weer teruggegeven aan het publiek.

Sinds 1874 is het stadsmuseum gevestigd in de monumentale Laecken Halle uit 1640. Voorheen was dit een keurhal voor het bekende Leidse laken, een wollen stof die wereldwijd verhandeld werd. Door de restauratie is het 17e-eeuwse stadspaleis nu weer in volle glorie te bewonderen. Vanaf de heropening zijn in het gerestaureerde museum bekende topstukken te zien zoals ‘Het Laatste Oordeel’ (ca. 1526-27) van Lucas van Leyden, de ‘Brillenverkoper’ (ca. 1624) van Rembrandt van Rijn en ‘Contra-Compositie VII’ (1924) van Theo van Doesburg. De nieuwe tentoonstellingszalen bieden ruimte aan hedendaagse fotografie uit de collectie. De Vlaamse fotografe Karin Borghouts legde in ruimtelijke stillevens de restauratie en uitbreiding van het museum vast. Van beeldend kunstenaar Marjan Teeuwen wordt de fotoserie van de monumentale installatie Verwoest Huis Leiden (2016) getoond.

Programma met de Koning

Tijdens een rondleiding door het museum krijgt de Koning het Nieuw Leids Laken te zien, dat door vijf hedendaagse ontwerpers en kunstenaars is ontwikkeld op basis van oude Leidse ambachten en nieuwe technieken. Ook zal de Koning stilstaan bij het topstuk ‘Het Laatste Oordeel’ (ca. 1526-27) van Lucas van Leyden, bij de collectiepresentatie rondom Het Beleg en Ontzet van Leiden en bij het gloednieuwe educatieatelier, waar op dat moment een schoolklas aan het werk is.

Heden en verleden

Museum De Lakenhal wil zoveel mogelijk verschillende mensen met nieuwe ogen naar het Leidse verleden laten kijken. In het prachtig gerestaureerde museumcomplex is een rijke keuze uit de collectie beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis te zien aan de hand van zeven kernverhalen. Tien hedendaagse kunstenaars en vormgevers kregen de opdracht om in het kader van de restauratie en uitbreiding een bijzondere ingreep te doen in het gebouw. Zo ontwierpen Maarten Kolk en Guus Kusters bijvoorbeeld een ‘Rembrandtpalet’ voor alle collectiezalen, op basis van 17e-eeuwse pigmenten, in samenwerking met partner KEIM Mineraalverven en maakte Ilja Leonard Pfeiffer een gedicht, over het verstrijken van de tijd.

Vernieuwende architectuur

Het vernieuwde museum is een zorgvuldig samengesteld ‘gesamtkunstwerk’ dat tot stand kwam door een intensieve samenwerking met het architectenteam. De restauratie stond onder leiding van het internationaal gerenommeerde bureau van Julian Harrap Architects uit Londen, die voor het eerst in Nederland werkten. De nieuwbouw én het volledige interieurontwerp werden ontwikkeld door de jonge, talentvolle architectencombinatie Happel Cornelisse Verhoeven uit Rotterdam. Kenmerkend zijn de vernieuwende aandacht voor ambachtelijkheid, het bijzondere materiaalgebruik en het grote oog voor detail.

Inclusief museum

Vanaf de feestelijke heropening is Museum De Lakenhal een inclusief, gastvrij museum waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, culturele of maatschappelijke achtergrond of beperking. Het museum treedt bovendien op vernieuwende wijze buiten haar muren via de L@kenhal-app, die een eigentijdse bezoekersbeleving mogelijk maakt. Het fysieke museum gaat daarin naadloos over in het online museum.

Openingsfestival

Het vernieuwde Museum De Lakenhal is vanaf 20 juni voor iedereen te bezoeken. Tijdens een bruisend openingsfestival van 20 tot en met 23 juni is het gratis toegankelijk, met een speciaal programma vol Leidse verrassingen. Het volledige programma is te vinden op www.lakenhal.nl.