Meubilair voor de directiekamer van conservenfabriek L.E. Nieuwenhuizen, ca. 1941

Alexander Jacobus Kropholler

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Kantoormeubilair: een kantoorkast met glas-in-lood, een vergadertafel met zes armstoelen en een halbank, afkomstig uit de directiekamer van groentenconservenfabriek L.E. Nieuwenhuizen.

Object

Titel
Meubilair voor de directiekamer van conservenfabriek L.E. Nieuwenhuizen
Objectnamen
tafel, bank, armstoel, ameublement, kast
Inventarisnummer
10594
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Makers
Alexander Jacobus Kropholler
H.B. Moraal
Johan Coenraad Altorf
Datering
ca. 1941

Verwerving

Datum
2004
Wijze van verwerving
Geschenk
Met dank aan
Particuliere schenking, 2004
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan