Uit de serie Twaalf Wandkaarten der Vaderlandsche Geschiedenis: No. 5, Beleg en Ontzet van Leiden in 1574, 1909

Jacob Dijkstra

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Schoolwandkaart uit de serie Twaalf Wandkaarten der Vaderlandsche Geschiedenis: No. 5, Beleg en Ontzet van Leiden in 1574. De kaart bestrijkt Zuid-Holland, de waterschappen: Rijnland, Delfland en Schieland. De stad Leiden is op de kaart weergegeven met eromheen stervormen, die de Spaanse schansen symboliseren. Met de kleuren geel, roze en groen zijn de hoogteverschillen in het land aangegeven. Met een zwarte stippellijn is de route aangegeven welke de geuzen hebben afgelegd om uiteindelijk in Leiden te komen en de stad te bevrijden. De kaart is gedrukt op papier en op karton gelijmd. De randen zijn afgezet met zwarte linnen band. In de bovenrand zijn links en rechts twee perforaties aangebracht, waardoorheen stukken touw zijn geregen om de kaart mee op te hangen. Op de achterzijde is een etiket geplakt waarop het nummer 5 is geschreven.

Object

Titel
Uit de serie Twaalf Wandkaarten der Vaderlandsche Geschiedenis: No. 5, Beleg en Ontzet van Leiden in 1574
Objectnamen
prent, kaart, schoolwandkaart
Inventarisnummer
11052
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Makers
Jacob Dijkstra (auteur)
J.W. de Jongh (auteur)
Johan Ykema (uitgever)
Datering
1909
Materialen
papier, karton, touw, linnen
Technieken
gedrukt, gelijmd
Afmetingen
Algemeen: 109 x 84,2 x 0,4cm

Verwerving

Datum
2011
Wijze van verwerving
Geschenk
Met dank aan
Particuliere schenking, Leiden, 2011
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan