Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen

Blazoen van het gilde van glasschrijvers en glazenmakers, 1692

Johannes Hofman

Begrafenisschild van het gilde van glasschrijvers en glazenmakers te Leiden, bestaande uit een gekroond schild van gedreven zilver met door bladranken gevormd contour. De kroon bestaat ook uit bladeren, waarin parels. In midden een ruitvormige opening, waarin uitgezaagde en gegraveerde cartouche, waarbinnen drie schildjes hangen met de letters "S L W" [Sint Lucas Wapen], geflankeerd door twee glasblazende cherubijntjes. In de top van de ruit een oventje [?], penseel, bouten, hamer, hoek en andere werktuigen; onder in de ruit passer, tang, schaar e.d. Eronder een mascaron met rocaille-motief. Aan weerskanten van de ruit: links de zittende Vrouwe Justitia met weegschaal en zwaard, rechts Sint Lucas voor een schildersezel met aan zijn voeten een stierekop. Boven de ruit het wapen van Leiden door twee klimmende leeuwen gehouden, waaronder gegraveerd "Anno 1692". Onder de ruit de, met geometrische figuren en vier schildjes versierde, proef van het glazenmakersgilde. Op het blazoen vier gegraveerde wapenschilden van HENDRIK WINTERBEECK [een tegen een hek opspringende hond?] en JURIAEN VAN BLICKLANT [sic; drie recht opstaande twijgen]. Onder de voeten van Justitia en de ossenkop de wapens van GERRIT BOLTEN (twee gekruiste benedenwaarts gerichte pijlen) en LODEWIJK SCHOP [gedeeld: opwaarst gerichte schop en een bijenkorf]. Rond het blazoen hangend zeven gegraveerde en zes gedreven wapenschilden, met monogrammen, namen en wapens van hoofdmannen van het gilde tussen 1645 en 1705. Namen op de schildjes aan het blazoen: ACVH [Adriaen Cornelis Uythagen] 1645, Ian Ysbranse van Kouwenhoven, Pieter de Metter 1693, Bartholomeus van de Velde 1684, W. van Bleykersvelt 1695, Iacob de Mey 1697, Dirck Snel 1699, Coenraet Moyweer 1700, Frans van der Slaart 1695, Heynderik Frey 1693, Thomas Ianse van Symel 1645, G.C.B. [Gerrit Cornelisz Baes] 1645, Philippus Keun 1705. Wapenschildjes van: H. Winterbeeck, I. van Blicklant, G. Bolten en L. Schop. De aan het blazoen hangende schildjes: langs de rand oogjes bevestigde wapenschildjes, boven aan weerskanten vier slechts gegraveerde schildjes, links: gegraveerd monogram A.C.V.H. (Adriaen Cornelis Uythagen) 1645; Jan Ysbranse van Kouwenhoven, gegraveerd wapen (doorsneden, boven nogmaals gedeeld, 1: vier rode kepers, 2: een dwarsbalk vergezeld van tien St. Andrieskruisen; 3: dwarsbalk met vijf St. Andrieskruisen, waarboven een mannenkop; rechts: gegraveerd monogram G.C.B. [Gerrit Cornelisz Baes] 1645; Thomas Janse van Symel, 1645. Keerzijde: gegraveerd monogram. Vervolgens links: Bartholomeus van de Velde, 1684, gedreven wapen [twee grote en drie kleine bomen; helmteken: hass[?] tussen een vlucht] en links en rechts: Pieter de Metter, 1693, [keerzijde gegraveerd monogram] en Heynderik Frey, 1693, gedreven wapen [mannetje met uitgespreide armen, waaraan gebroken ketens; helmteken: gelijk aan het wapen]. Links en rechts: Willem van Bleijkersvelt, 1695, gedreven wapen [drie klaverblad en helmteken: klaverblad tussen een vlucht] en Frans van der Slaart, 1695 [gegraveerd monogram]. Voorts achtereenvolgens, links: Jacob de Mey, 1697, gedreven wapen [boom; helmteken: passer] en Dirck Snel, 1699, gedreven wapen [drie schuine balken; helmteken: van terzijde geziene vlucht] en rechts: Coenraet Moijweer, 1700, gedreven wapen [zon; helmteken: drie bloemen]. Tenslotte onderaan Philippus Keun, 1705, uitgezaagde rand met gegraveerd wapen [drie ruiten; St. Lucas ?].

Object

Titel
Blazoen van het gilde van glasschrijvers en glazenmakers
Objectnaam
schild
Inventarisnummer
1253
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Maker
Johannes Hofman (maker)
Datering
1692
Merkteken
Onder de glazenmakersproef: Hollandse leeuw; stadskeur Leiden; jaarletter F (= 1692); meesterteken man met opgeheven arm tussen I en H (= Johannes Hofman of Jacobus Hulstman)
Materiaal
zilver
Technieken
gegraveerd, gedreven
Afmetingen
Algemeen: 37,5 x 26 x 1,7cm (375 x 260 x 17mm)

Onderwerp

Voorstelling
stadswapen, familiewapen, leeuw

Verwerving

Datum
1847
Wijze van verwerving
Geschenk
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan