Bezoek koning Lodewijk Napoleon aan de ruïne na het springen van het kruitschip, 1807 of later

Jan Willem Pieneman

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Aquatint op papier met de voorstelling van het bezoek van Koning Lodewijk aan de ruïne na het springen van het kruitschip te Leiden op 12 januari 1807. Afgebeeld zijn de ruïnes, met op de voorgrond Koning Lodewijk Napoleon. Bij hem staan vele toeschouwers. De prent is gedeeltelijk van rode kleur voorzien: in de fakkelvlammen, in de kleding van Lodewijk Napoleon, en enkele personen in de menigte op de brug hebben een rood gekleurde band om hun hoofddeksel. Onder de afbeelding is het Rijkswapen van het Koninkrijk Holland afgebeeld zoals Lodewijk Napoleon dat ten tijde van het rampjaar voerde. Links van het wapen staat de tekst: "Leydens Ramp Veroorzaakt door het springen van een Schip met Buskruit op den 12 January 1807. Opgedragen Aan Zyne Majesteit Lodewyk Napoléon, Koning van Holland door Zyner Majesteits onderdanige Dienaars en getrouwe onderdanen, [...]". De tekst daaronder valt weg, omdat het papier is afgesneden of afgescheurd. Rechts van het wapen staat "Désastre de Leide, causé par l'explosion d'un bateau chargé de poudre, le 12 Janvier 1807. Dédié à Sa Majesté Louis Napoléon, Roi de Hollande, par les très / humbles serviteurs et fidèles sujets de Sa Majesté, [...]". De tekst daaronder valt weg, omdat het papier is afgesneden of afgescheurd. Onder de prent gesigneerd. De prent is opgespannen en gelijmd op een houten raamwerk.

Object

Titel
Bezoek koning Lodewijk Napoleon aan de ruïne na het springen van het kruitschip
Objectnaam
aquatint
Inventarisnummer
3400
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Makers
Jan Willem Pieneman (ontwerp)
Joh. de Vletter & Comp. (uitgever/drukker)
Datering
1807 of later
Signatuur
voorzijde, linksonder: J.W. Pieneman ad viv. del. et aquatinta
voorzijde, rechtsonder: Johs. de Vletter & Comp. excudit
Materialen
hout, papier, inkt
Techniek
gedrukt
Afmetingen
Beeldmaat: 58 x 73cm (580 x 730mm)
Dagmaat: 66,8 x 85cm (668 x 850mm)
Drager: 69,5 x 84,6cm (695 x 846mm)

Onderwerp

Voorstelling
explosie, man, stadsgezicht, vrouw, gracht, koning, boom
Topografie
leiden

Verwerving

Datum
1880
Wijze van verwerving
Geschenk
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan