Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen - alleen online tickets

Theeblad vereerd aan Mr Willem Pieter Kluit voor het opstellen van de Algemene Rekening, 1832

Weduwe H. Stellingwerf

Ovaal theeblad met twee handvatten, met daar over heen een glazen blad met twee paarse linten door twee sleuven aan de uiteinden om de glasplaat uit het blad te kunnen tillen. Het zilveren blad is voorzien van het wapen van Leiden, dat wordt vastgehouden door twee leeuwen. De opstaande rand van het blad is geprofileerd. De handvatten geribbeld, en in het midden ingesnoerd. Op de onderzijde van het blad is een inscriptie gegraveerd: "Vereerd door Burgemeester en Wethouders der Stad Leijden, aan den Heer Mr Willem Pieter Kluit, als eene Gedachtenis en duurzaam blijk van erkentelijkheid, voor het Vervaardigen en aanbieden der Algemeene Rekening wegens de Ramp, welke de Stad Leijden, op den 12 Januarij 1800 zeven heeft getroffen; overeenkomstig derzelver Dispositie, van den 24 Januarij 1832." Gemerkt.

Object

Titel
Theeblad vereerd aan Mr Willem Pieter Kluit voor het opstellen van de Algemene Rekening
Objectnaam
theeblad
Inventarisnummer
3974
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Maker
Weduwe H. Stellingwerf
Datering
1832
Merkteken
Onderzijde: Minervakop; leeuw eerste gehalte; jaarletter X (= 1832); meesterteken WeS onder schuin anker (= Weduwe Stellingwerf)
Materiaal
zilver
Technieken
gedreven, gegraveerd
Afmetingen
Theeblad: 7,4 x 68,7 x 41cm (74 x 687 x 410mm)
Glasplaat: 51,8 x 34,5 x 0,5cm (518 x 345 x 5mm)

Verwerving

Datum
1933
Wijze van verwerving
Geschenk
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan