Naamlijst van deelnemers, 1885

Antonie Grevenstuk

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Met pen in zwart gecalligrafeerde naamlijst van de collectie historieprenten, welke bewonderaars van Prof. Robert Fruin in 1885 bij zijn 25-jarig hoogleraarschap in de Vaderlandsche Geschiedenis aan de Leidse Universiteit aan hem schonken. Boven de kolommen in blokletters: "NAAMLIJST VAN DEELNEMERS". De lijst bevat de 284 deelnemers, in zeven kolommen. In de eerste zes kolommen ieder 41 namen, in de laatste kolom 38 namen. De kolommen zijn gescheiden door een dubbele vertikale lijn. Rechtsonder gesigneerd.

Object

Titel
Naamlijst van deelnemers
Objectnaam
document
Inventarisnummer
5724.2
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Maker
Antonie Grevenstuk
Datering
1885
Signatuur
voorzijde rechtsonder: A. Grevenstuk, Amst.
Materialen
karton, inkt
Techniek
gecalligrafeerd
Afmetingen
Drager: 62,8 x 89,7cm (628 x 897mm)

Verwerving

Datum
1951
Wijze van verwerving
Geschenk
Met dank aan
Overdracht door Mr. P.R. Blok te 's Gravenhage uit het nalatenschap van Mej. Dr. I. Blok, 1951; Prof. P.J. Blok; Prof. Robert Fruin.
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan