Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen

Portret van Jan van Galen, 17de eeuw

Michiel Mosijn

Prent met een portret van Jan van Galen, naar links gewend en tot aan zijn benen afgebeeld met op de achtergrond een zeeslag. Met zijn linkerhand houdt hij een geweer tegen zijn dij. Linksboven een versierd wapenschild. Onder de afbeelding een tekst van Jan Vos: "Dus zietmen GALEN in 't gedrang der Britten woeden. Zoo staat de Noortsche klip in't barnen van de vloeden. Hy streeft door moordtgeweer, als of hy door Natuur, Tot heil van Neederlandt, van yzer, staal en vuur. In spyt der wisse Doot, onsterflyck was geschapen, Een dapper oorlogshooft, verstreckt een zeegbaar wapen. Zyn scheepskroon vol lauwrier betaalde hy met bloedt. Toen hem zyn been ontviel, ontviel de Brit zyn moedt: Want hy wierdt heet op wraack, wie hart heeft mist geen leden. De Tucht, Beleyt, en Kracht, drie zusters die zyn schreden StaĆ¢gh volghden, zyn met hem beroemt in 't graf gegaan. Het graf zal vallen, maar zyn krygsroem eeuwigh staan". Hieronder gesigneerd.

Object

Titel
Portret van Jan van Galen
Objectnaam
gravure
Inventarisnummer
5724.62
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Makers
Michiel Mosijn (maker)
Jan Lievens (naar)
Cornelis Dankertz. (drukker)
Jan Vos (auteur)
Datering
17de eeuw
Signatuur
voorzijde linksonder: I. Livius Pinxit
voorzijde middenonder: Michiel Mozyn Sculpsit
voorzijde rechtsonder: Cornelis Dankertz Excud.
voorzijde rechtsonder: Jan Vos
Materialen
papier, inkt
Techniek
gedrukt
Afmetingen
Beeldmaat: 41 x 32cm (410 x 320mm)
Drager: 42,8 x 33,3cm (428 x 333mm)
Met oplegvel: 90 x 62,8cm (900 x 628mm)

Onderwerp

Voorstelling
mansportret

Verwerving

Datum
1951
Wijze van verwerving
Geschenk
Met dank aan
Overdracht door Mr. P.R. Blok te 's Gravenhage uit het nalatenschap van Mej. Dr. I. Blok, 1951; Prof. P.J. Blok; Prof. Robert Fruin.
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan