Map met tekeningen van molens door Johan Briedé, 1920-1957

Johan Briedé

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Map met op de buitenkant een etiket waarop staat: "Tekeningen diverse molens, kunstenaar: Johan Briedé, inv.nummering van 1845 t/m 1893". In de map zitten 52 tekeningen en prenten van molens in Nederland en Zweden en andere landschapstaferelen, allen gedateerd tussen 1920 en 1957. De naam van de molen en de plaats waar hij staat worden op de tekening vermeld. De tekeningen zijn opgezet op papier. Ze zijn op het opzetvel genummerd, op de achterzijde.

Object

Titel
Map met tekeningen van molens door Johan Briedé
Objectnamen
tekening, prent, map
Inventarisnummer
B 1506
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Maker
Johan Briedé
Datering
1920-1957

Verwerving

Datum
1976
Wijze van verwerving
Bruikleen
Met dank aan
Bruikleen Stedelijk Molenmuseum de Valk, Leiden
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan