Orage, ets: 1850-1880; herdruk: 1884

Jacobus Ludovicus Cornet

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Afdruk van een ets met een afbeelding van een laag bij de grond geknakte boom. Daarachter nog een omgewaaide boomstam en een bos waar de storm door waait. Onder de afbeelding een 8. Niet gesigneerd, rechtsonder de afdruk in potlood: "Storm op Endegeest".

Object

Titels
Orage
Gevelde boom tijdens een storm
Objectnaam
ets
Inventarisnummer
S 1400.9
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Makers
Jacobus Ludovicus Cornet (maker)
Koninklijke Brill NV (drukker)
Datering
ets: 1850-1880; herdruk: 1884
Materialen
papier, inkt
Techniek
gedrukt
Afmetingen
Beeldmaat: 22,8 x 29,7cm (228 x 297mm)
Drager: 29 x 45,5cm (290 x 455mm)

Onderwerp

Voorstelling
storm, bos, boom

Verwerving

Datum
1969
Wijze van verwerving
Geschenk
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan