Home

Come Back to the Circle

Nonprofit creative agency NATV - Jesse van ‘t Hull

In westerse samenlevingen blijven we maar verlangen naar meer. Die behoefte is niet nieuw: de afgelopen honderden jaren maakten Europese landen gebieden over de hele wereld tot hun koloniën. Waar men zei beschaving te komen brengen, bracht men vernietiging.

Ook vandaag de dag blijft de westerse mens de behoefte voelen diens territorium uit te breiden. Inheemse volkeren worden nog steeds van hun land verdreven, zodat grote bedrijven hun gang kunnen gaan. Daarmee gaat meer verloren dan alleen mensenlevens. De zesduizend verschillende inheemse culturen die op dit moment op onze aarde leven, vormen samen weliswaar maar vijf procent van de totale wereldbevolking, ze dragen gezamenlijk zorg voor tachtig procent van de biodiversiteit. De kennis van deze inheemse volkeren is essentieel voor het voortbestaan van de mens, geven ook de Verenigde Naties aan. Inheemse perspectieven bieden een alternatief voor de behoefte aan meer, groter en beter en de destructie die daarbij komt kijken.

De mens staat niet boven of buiten de natuur, maar maakt er onderdeel van uit, laten de inheemse perspectieven in Come Back to the Circle van NATV zien. Niet competitie maar verbinding brengt vooruitgang. In deze video-installatie worden we uitgenodigd weer plaats te nemen in de cirkel waar we allemaal onderdeel van uitmaken.

over de makers

Creatieve broadcaster NATV maakt, via onder andere Instagram, de kennis en perspectieven van inheemse mensen beschikbaar voor een wereldwijd publiek dat op zoek is naar een betere wereld en deze samen met anderen wil creëren. Creatief directeur van NATV is filmmaker, schrijver en reclamemaker Jesse van ’t Hull.

Foto: Taco van der Eb
Foto: Taco van der Eb
Foto: Taco van der Eb

If Things Grow Wrong

Come Back to the Circle is onderdeel van de tentoonstelling If Things Grow Wrong. We willen sneller, groter, méér. Is dat altijd beter, of groeien zo ongemerkt ook de problemen? De expositie over groeiverslaving is te zien vanaf 15 oktober in Museum De Lakenhal.

meer over de tentoonstelling bestel je tickets