Home
Vriendenvereniging VBL

SCHENKINGEN

Elke schenking aan de Vereniging is zeer welkom. Ook kleinere bedragen kunnen immers een aankoop of restauratie mogelijk maken. U kunt dit doen door een eenmalige of periodieke schenking (in dit laatste geval gelden extra gunstige fiscale voorwaarden; zie hieronder). Ook kunt u de Vereniging bij testament een geldbedrag legateren of benoemen tot uw (mede)erfgenaam. De Vereniging beschikt over de zogenaamde Culturele ANBI-status. Dit houdt in dat de Vereniging als erkend goed doel (door de belastingdienst 'Algemeen Nut Beogende Instelling' genoemd) geen belasting betaalt over uw schenking of erfenis.

PERIODIEKE SCHENKING

Wilt u de Vereniging gedurende langere tijd financieel steunen? Dat kan met een fiscaal gunstige periodieke schenking. Hierbij kunt u optimaal gebruik maken van de fiscale voordelen die de overheid biedt. Bij deze vorm van schenken zegt u toe de Vereniging jaarlijks, voor ten minste vijf jaren, te steunen. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen is het nodig de schenking in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Op die manier is het bedrag dat u schenkt, zonder plafond, volledig aftrekbaar. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52 procent. De Vereniging heeft de benodigde formulieren voor u beschikbaar en neemt de notariële kosten van de periodieke schenkingsakte vanzelfsprekend voor haar rekening, mits de jaarlijkse schenking tenminste € 100 bedraagt. Het voordeel voor de Vereniging is dat Museum De Lakenhal op deze manier voor een langere periode verzekerd is van uw steun en werkelijk kan investeren in de toekomst.

HOE GAAT EEN SCHENKING IN ZIJN WERK?

Door het invullen van het formulier dat hieronder ter download aangeboden wordt, kunt u volmacht verlenen voor het opstellen van de benodigde akte. U kunt de volmacht naar ons opsturen, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij zorgen ervoor dat uw volmacht bij de notaris terecht komt. De notaris maakt vervolgens een concept van de schenkingsakte op en stuurt deze naar u op per post of e-mail. Nadat de akte is gepasseerd krijgt u een exemplaar van de akte toegestuurd zodat u deze kunt u gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte.

volmacht schenking

CONTACT

De heer Mr. R.H. Breedveld
E-mail: vrienden@lakenhal.nl

Culturele ANBI

De Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal (Vriendenvereniging VBL) is door de belastingdienst officieel aangemerkt als een Culturele ANBI. Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit de belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Sinds deze datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder staan deze gegevens voor de VBL overzichtelijk onder elkaar.

Naam organisatie

Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal

RSIN/ fiscaal nummer

RSIN Nummer: 802211793

Internet adres

http://www.lakenhal.nl/vrienden

Contactgegevens

Postadres:
Museum De Lakenhal
Postbus 2044
2301 CA Leiden

Bezoekadres:
Museum De Lakenhal, kantoor
Lammermarkt 31 2312 CL Leiden

E-mail: vrienden@lakenhal.nl
Telefoonnummer Museum De Lakenhal: +31 (0)71-5165360

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel om schilderijen en voorwerpen van kunst of historisch belang te verwerven, deze aan de gemeente Leiden aan te bieden ten behoeve van de verzamelingen van Museum De Lakenhal, de aankoop door anderen ten behoeve van deze verzamelingen te bevorderen of geldelijk te steunen,alsmede de belangstelling voor en betrokkenheid bij het Museum De Lakenhal te bevorderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Zie VBL beleidsplan

Bestuurders

Zie VBL bestuur

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen geen bezoldiging en/of onkostenvergoeding.

Activiteiten

De VBL werft schilderijen en voorwerpen van kunst of historisch belang en draagt deze in bruikleen over aan het Museum De Lakenhal voor de verzameling van het museum. Met steun van de VBL heeft Museum De Lakenhal onder meer de restauratie kunnen bekostigen van het 16e-eeuwse altaarstuk van Cornelis Engebrechtsz, het glas-in-loodraam van Kamerlingh Onnes kunnen aanschaffen en laten restaureren en bijgedragen aan de aankoop van "de Brillenverkoper" van Rembrandt. Ook zet de VBL zich in om de belangstelling voor Museum De Lakenhal te bevorderen. Verder organiseert de VBL diverse culturele activiteiten i.s.m. met het museum. De VBL heeft minstens eenmaal per jaar een vergadering met alle leden. Daarnaast organiseert het museum meerdere keren per jaar een bijeenkomst voor de vrienden. Het bestuur van de VBL komt zesmaal per jaar bij elkaar.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Zie VBL jaarverslag