Home

Met dank aan onze begunstigers

Schenkingen en subsidies zijn sinds de oprichting van Museum De Lakenhal essentieel voor de ontwikkeling van de collectie en het gebouw. Het museum kan niet zonder steun van overheden, fondsen, partners, mecenassen, vrienden en particulieren. Museum De Lakenhal bedankt:

Overheden

 • Gemeente Leiden
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijksoverheid / Ministerie van OCW
 • Leiden Marketing

Partners

 • KEIM Nederland BV
 • Dietiker
 • Microsoft
 • Bentveld Interieur
 • Drukkerij De Bink
 • Emile van Leenen Piano's en Vleugels

Fondsen en bedrijven

 • Aannemer C.J. De Boer
 • AMMODO
 • De Banderfonds (ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds)
 • BankGiro Loterij
 • BPD Cultuurfonds
 • BNG Cultuurfonds
 • Bruynzeel / Talens
 • BV Leiden
 • Cultuurfonds Leiden
 • EFL Stichting (Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting)
 • Erasmusstichting
 • Fonds 1818
 • Fonds 21
 • Hizkia Van Kralingen
 • Leids Universiteits Fonds, mede dankzij Fonds Mr. J.J. van Enter en haar Mr. J.J. van Walsem Fonds
 • Mondriaan Fonds
 • Netherland-America Foundation
 • Nicolaas Verf
 • Niemeijer Fonds
 • Pentel
 • Programma Binnenstad
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • RWV Advocaten
 • Stichting Dioraphte
 • Stichting H.L. Druckerfonds
 • Stichting Pape-Fonds
 • Stichting Rijnlands Architectuur Platform
 • Stichting Stokroos
 • Stichting Zabawas
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Studio America
 • Terpen Tijn
 • TOWI
 • Turing Foundation
 • Universiteit Leiden
 • Van Manen aan Tafel
 • Vereniging ProParte
 • Vereniging Rembrandt en haar Nationaal Fonds Kunstbezit, haar Fonds voor de 20ste eeuwse Nederlandse Schilderkunst, haar BankGiro Loterij Restauratiefonds, haar BankGiro Loterij Aankoopfonds en haar Innorosa Fonds
 • VSBfonds
 • Wijken voor Kunst Leiden

Mecenassen en vrienden

Particulieren

 • Atlas Group Leiden
 • Mark Aukema en Femke Aukema-Hartog
 • A. Bel en S.J. Bel van Liere
 • Tanja Bender en Rob Polak
 • Roel van den Berg en Roos van den Berg-Overdevest
 • De heer prof. dr. L. (Leendert) Bosch – Nalatenschap t.b.v. de restauratie van de aard- en nagelvaste collectie
 • De heer V. Doeksen en mevrouw K. Doeksen-Kleykamp
 • Mevrouw A.H.F. (Aty) van der Drift – Nalatenschap t.b.v. restauratie en uitbreiding museumgebouw
 • Philip Everts en Ineke Everts-Kuik
 • Cees Fasseur en Josine Fasseur-van Santen
 • Patricia Flipsen
 • Heleen Gall
 • Mevrouw A. Geertsema-Schoonenberg
 • Karien van Gennip
 • De heer W. (Wijnand) Goppel – Nalatenschap t.b.v. restauratie collectie
 • Geert Grielaard en Koen Brakenhoff – schenkingen t.b.v. diverse collectieaankopen
 • Allard van Halm
 • Mevrouw J.C. (Joke) van Hoeken - Legaat t.b.v. de restauratie en herplaatsing van de aard- en nagelvaste collectie
 • Mevrouw J.G.E. (Conny) van Hoeken – Legaat t.b.v. restauratie van drie stalenboeken
 • Meta Knol en Fernand de Willigen
 • Henriëtte van der Linden
 • Bob en Joke Lodder – Schenking t.b.v. Franse vertaling audiotour
 • Jeroen Maters
 • Gail en Ernst von Metzsch – Schenking t.b.v. restauratie van de Universiteitskamer
 • Ingrid Moerman
 • Martijn du Prie
 • Ton van Raan
 • Ans Rijksen-Vellekoop
 • Michiel Scheltema
 • Caesar Sterk en Ine Sterk-Berkvens
 • Carla van Steijn - diverse schenkingen en nalatenschap t.b.v. de restauratie en uitbreiding museumgebouw, collectieaankopen, restauratie collectie
 • Ton Toussaint en Herman Bos
 • Jonita Venetiaan en Rogier van der Sande
 • Zijlwijkschool, Gaby van der Wel
 • en diverse anonieme schenkers en erflaters.