Home
nieuwsberichten

Nieuwsbericht | 5 februari 2024

Museum De Lakenhal start samenwerking met Studio Moio om band met jongeren te versterken

Museum De Lakenhal slaat de handen ineen met Studio Moio, met als doel van elkaar te leren. Op 8 februari ondertekenen Tanja Elstgeest, directeur van Museum De Lakenhal, en Nathalie Lecina, directeur van Studio Moio, een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van vijf jaar. Vanuit de gemeente Leiden is wethouder Yvonne van Delft aanwezig bij het tekenmoment.

Studio Moio in Museum De Lakenhal, foto: Resi van der Ploeg

Impact richting jongeren vergroten

De samenwerking dient in eerste instantie als een bron van inspiratie, reflectie en transformatie voor beide partijen. Samen onderzoeken Studio Moio en Museum De Lakenhal wat zij van elkaar kunnen leren en hoe zij daardoor hun impact richting jongeren kunnen vergroten. Het gaat om een win-winsituatie voor beide partijen. Studio Moio ziet musea als een belangrijke inspiratiebron voor maatschappelijke vernieuwing. Voor Museum De Lakenhal is er de kans om in direct contact met jongeren na te denken over exposities, de manier van presenteren en jongeren laagdrempelig te vertellen over het museum. Als laboratorium voor maatschappelijke vernieuwing houdt Studio Moio zich samen met jongeren bezig met vraagstukken als ouderenzorg, jeugdwerkloosheid, vluchtelingenbeleid, jeugdzorg en schooluitval. Daarbij zien zij ook de kracht van kunst en musea.

Uitgebreide samenwerking

Studio Moio en Museum De Lakenhal werken al langer samen. Al sinds 2019 doen de jongeren van de Dadakademia, onderdeel van Studio Moio, jaarlijks artistiek onderzoek binnen een thema dat zij ontlenen aan de expositie die in september van dat jaar te zien is in Museum De Lakenhal. Zo ontwikkelden zij onder andere het project Whool Cares!, naar aanleiding van de tentoonstelling van Claudy Jongstra in het museum. Een jaar later werd het thema intuïtie uitgebreid behandeld in het kader van de tentoonstelling Imagine Intuition. De kunstzinnige resultaten van deze onderzoeken werden gepresenteerd tijdens Kunstroute Leiden, die door Museum De Lakenhal wordt georganiseerd. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking tussen beide partijen verder uitgebreid.

Dag van de Intuïtie, foto: Eelkje Colmjon
Whool Cares Kunstroute 2022, foto: Resi van der Ploeg

Over Studio Moio

Studio Moio is een lab voor maatschappelijke vernieuwing, met inclusiviteit als kernprincipe. Studio Moio daagt jongeren graag uit om actief deel te nemen aan projecten met een maatschappelijke impact. Zij zien kunst als een krachtig medium voor zelfexpressie en -reflectie, dat jongeren in staat stelt hun ervaringen, uitdagingen en aspiraties te communiceren op manieren die traditioneel leren niet kan bieden. Door projecten in musea te laten plaatsvinden, hopen zij de drempel om deze gebouwen binnen te stappen te verlagen.

Over Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal is het museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden. Het museum is gevestigd in de voormalige Leidse lakenhal, een gebouw dat uit 1640 dateert. De collectie bevat hoogtepunten van oude meesters als Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn en Jan Steen, naast werken van moderne en hedendaagse kunstenaars als Theo van Doesburg, Charley Toorop en Erwin Olaf. Het roemruchte verleden van Leiden komt aan bod in collectiepresentaties als Het Beleg en Ontzet van Leiden (1574) en Zeven eeuwen Leids Laken.