Home

Reglement voor de Doesjenel Prijs

VOORWAARDEN EN VEELGESTELDE VRAGEN


Wat is de Doesjenel Prijs?

De Doesjenel Prijs is een kunstprijs voor professionele kunstenaars van 35 jaar of jonger met een aantoonbare band met Leiden. Kandidaten worden beoordeeld op basis van bestaand werk. De winnaar van de Doesjenel Prijs wint een bedrag van 5.000 euro, een prijsobject ontworpen door Judith Bloedjes en, samen met de andere twee genomineerden, een tentoonstelling in Museum De Lakenhal.

Waar komt de naam van de prijs vandaan?

De naam van de prijs verwijst naar het beroemde Leidse kunstenaarsechtpaar Theo van Doesburg en Nelly van Doesburg - Van Moorsel, die in privékringen ook wel Doesjenel werden genoemd. De Doesjenel Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt.

Wat wordt verstaan onder ‘professionele kunstenaars’?

Hieronder verstaan we mensen met een afgeronde kunstopleiding of mensen die zich als autodidact bewezen hebben, bijvoorbeeld met tentoonstellingen, publicaties en performances.

Is het mogelijk om je aan te melden als duo of collectief?

Kunstenaars kunnen als collectief of als duo meedingen naar de prijs, zolang het niet om een gelegenheidsgezelschap gaat. Je kunt je wel maar één keer inschrijven (dus niet als individueel kunstenaar én als duo/collectief).

Wanneer heb je een aantoonbare band met Leiden en omgeving?

Je hebt een band met Leiden en omstreken als je er geboren en/of getogen bent, er een belangrijke periode van jouw leven hebt doorgemaakt en/of er op dit moment woont en/of werkt. Het gaat om de volgende gemeenten: Leiden, Oegstgeest, Valkenburg, Voorschoten, Leiderdorp, Teylingen en Zoeterwoude.

Wat kost het om mee te doen?

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.


INSCHRIJVING

Inschrijven voor 2023 is niet meer mogelijk. In 2025 is er een nieuwe editie van de Doesjenel Prijs waarvoor je je dan kunt aanmelden. Volg dan onderstaande stappen voor deelname:

 1. Lees onderstaande voorwaarden goed door.
 2. Schrijf je in via het inschrijvingsformulier
 3. In het formulier wordt gevraagd om de volgende gegevens (lees deze goed door, want tussentijds opslaan is niet mogelijk):
 • Een artistiek statement over je eigen werk (maximaal 150 woorden)
 • Een toelichting op jouw aantoonbare band met Leiden
 • Een cv met relevante prestaties (zoals opleiding, tentoonstellingen, publicaties en performances)
 • Relevant beeldmateriaal: minimaal 5 tot 10 afbeeldingen of 1 tot 3 video’s van recent eigen werk
 • Een toelichting op jouw beeldmateriaal (maximaal 500 woorden)
 • Website en/of social media-accounts
  Let op: inzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden als ze bestaan uit het op tijd ingezonden, volledig ingevulde officiële formulier plus beelden.

Beeldmateriaal

Hanteer voor het uploaden van beeldmateriaal de onderstaande voorwaarden.

Foto’s:
 • Stuur minimaal 5 en maximaal 10 losse foto’s op. We accepteren de bestandvormen JPG of TIFF. De beelden moeten een kwaliteit hebben van minimaal 2 MB.
 • Geef je bestand de titel: ‘Naam kunstenaar, titel werk, jaartal werk’. Bijvoorbeeld: p.peters-lentelucht-2020.jpg.
Video’s:
 • Het insturen van een video van je werk is niet verplicht, wel mogelijk. Geef bij het aanleveren van een video duidelijk aan of het gaat om een videokunstwerk óf om een registratie van een ander kunstwerk op video. Lever je video aan met een link in het daarvoor bestemde veld. Als de video in een afgeschermde omgeving staat, zorg dan dat het wachtwoord duidelijk in datzelfde tekstveld vermeld staat.
 • Geef je bestand de titel: ‘Naam kunstenaar, titel werk, jaartal’. Bijvoorbeeld: p.peters-lentelucht-2020.doc.
  Beschrijf het beeldmateriaal (foto’s en video’s in maximaal 500 woorden).

Hoe gaat het verder met je inzending

Na elke inzending volgt een ontvangstbevestiging per mail. Als je die mail niet ontvangt, is er iets misgegaan. Neem in dat geval contact op per mail: doesjenel@lakenhal.nl.

Genomineerd worden

Iedereen die zich heeft aangemeld heeft bericht ontvangen. Op 16 mei zijn de genomineerden bekend gemaakt.


GENOMINEERDEN TENTOONSTELLING

Randvoorwaarden

Kunstenaars van wie het werk wordt genomineerd maken samen met conservator actuele kunst Nicole Roepers een presentatie van hun werk. Deze presentatie vindt plaats binnen de mogelijkheden en beperkingen die gelden voor alle presentaties in het museum.

Deze tentoonstelling vindt plaats van 22 september 2023 tot en met 7 januari 2024.

Het werk van de genomineerden valt onder de kunstverzekering van Museum De Lakenhal. Door deelname aan het project verklaar je bereid te zijn actief bij te dragen aan publieksontwikkeling voor de tentoonstelling in Museum De Lakenhal. Zo ben je aanwezig bij de opening en bij tenminste één gezamenlijk nader te bepalen publieksactiviteit gedurende de tentoonstellingsperiode (bijvoorbeeld een ‘artist talk’ over je werk of een rondleiding door de tentoonstelling waarin jij jouw eigen visie geeft op de tentoonstelling en specifiek meer vertelt over jouw werk), verleen je medewerking aan media-optredens zoals interviews en plaats je gedurende de tentoonstellingsperiode enkele keren berichten over (jouw bijdrage aan) de tentoonstelling op je eigen website en sociale media.

Vergoeding

Als vergoeding voor de tentoonstelling van het werk van genomineerden hanteert Museum De Lakenhal de Regeling Kunstenaarshonorarium van het Mondriaan Fonds.

Prijsuitreiking

De door de jury geselecteerde winnaar van de Doesjenel Prijs wordt bekend gemaakt tijdens het avondprogramma Lakenhal Laat op 8 december 2023. De winnaar krijgt daarover geen bericht vooraf. Aanwezigheid tijdens deze prijsuitreiking is daarom verplicht voor alle genomineerden.