Home

Doesjenel Prijs

Open call voor jonge kunstenaars

WAT IS DE DOESJENEL PRIJS? | GENOMINEERDEN | TENTOONSTELLING | JURY | VEELGESTELDE VRAGEN | REGLEMENT

Wat is de Doesjenel Prijs?

Beeldend kunstenaars van 35 jaar of jonger met een aantoonbare band met Leiden kunnen zich elke twee jaar aanmelden voor de open call van de Doesjenel Prijs. Met deze prijs wil Museum De Lakenhal de ontwikkeling van jong kunsttalent stimuleren. Een professionele jury selecteert drie genomineerden die een tentoonstelling in Museum De Lakenhal krijgen. De winnaar van de Doesjenel Prijs wint een bedrag van 5000 euro en een object ontworpen door Judith Bloedjes. De Doesjenel Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Jong Mecenaat.

De winnaar is bekend!

Op 8 december werd tijden Lakenhal Laat de winnaar van de Doesjenel Prijs bekend gemaakt. Het werk van de genomineerden is van 23 september 2023 tot en met 7 januari 2024 te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Museum De Lakenhal. De jury roemde tijdens de bekendmaking van de genomineerden de kwaliteit van de inzendingen en noemt de kunstenaars 'ambitieus, inspirerend en zeer divers in hun werkwijze en uitingsvormen'. Uiteindelijk koos de jury unaniem voor drie genomineerden. Zij delen een groot gevoel voor materiaalgebruik en een originele omgang met tradities en geschiedenis.

Foto: Veerle Sloof

G.C. Heemskerk

G.C. Heemskerk hanteert verschillende technieken: van tekeningen tot audiofragmenten, van video tot performance. Binnen dit werk vertelt Heemskerk verhalen waarin wetenschap, sciencefiction en folklore op een veelzeggende manier worden gecombineerd. Op die manier stelt de kunstenaar relevante vragen over zaken als gezondheid, religie en de dood. De jury is met name enthousiast over de film The Plantriarchy (2023), die Heemskerk maakte in samenwerking met Bernice Nauta.

Emma van Noort

Emma van Noort onderzoekt in haar recente werk het thema form follows function. Dit doet zij in de context van transport, materialiteit en de menselijke maat. Haar sculpturen zijn altijd raak. Het werk oogt in eerste instantie formeel, maar bij nadere beschouwing kom je er als kijker achter dat ze zich de onderwerpen juist op een persoonlijke wijze toe-eigent. Zo geeft ze het huiselijke, van oorsprong vrouwelijke domein een plek in de traditioneel mannelijke architectuurgeschiedenis. De jury heeft een grote waardering voor materiaaluitdrukking en hoe zij verschillende plekken en geschiedenissen met elkaar verbindt.

Foto: Veerle Sloof
Foto: Veerle Sloof

Kwinnie Lê

Kwinnie Lê omschrijft zichzelf als kunstenaar, dichter en gedaanteverwisselaar, die werkt op het snijvlak van lichaam en taal. De incorporatie van poëzie in haar performances, textielinstallaties en videokunst krijgt veel waardering van de jury. Al haar werken lijken te ontstaan vanuit een orale en veelal persoonlijke geschiedenis en zijn niet lineair en non-eurocentrisch. Ze omarmt mythologie, folklore en mondelinge geschiedenissen en plaatst deze in een hedendaagse context, met een groot bewustzijn van voorouderlijke tradities.


De jury

De jury bestaat dit jaar uit:

 • Heske ten Cate, artistiek directeur Nest Den Haag
 • Kevin Osepa, beeldend kunstenaar
 • Alexander Cromer, spoken word-artiest en onderzoeker
 • Quirijn Bongaerts, vertegenwoordiger van het Jong Mecenaat van Museum De Lakenhal, sponsor van de Doesjenel Prijs
 • Nicole Roepers, conservator actuele kunst Museum De Lakenhal
 • Juryvoorzitter (zonder stem): Tanja Elstgeest, directeur Museum De Lakenhal

Over Heske ten Cate

Heske ten Cate (1986) is opgeleid als kunstenaar en kunstdocent aan ArtEZ, voordat ze in 2013 hoofdredacteur werd van het hedendaagse kunsttijdschrift Mister Motley. Sinds 2017 is ze artistiek directeur van Nest, een non-profit ruimte voor hedendaagse kunst in Den Haag. Ze gelooft dat samenwerking een gemeenschap creëert en nodigt daarom een groot aantal verschillende geesten en stemmen uit om te co-creëren en deel te nemen aan het artistieke programma. Door samenwerking en artistieke kruisbestuiving bouwt ze aan een artistieke basis waarin verschillende, complementaire, contrasterende en ondervertegenwoordigde artistieke perspectieven worden getoond en gehoord.

Ze is lid van de jury van De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, medeoprichter en presentator van de feministische VPRO-podcast Naakt op een Kleedje en het televisieprogramma Scrollodex. Daarnaast is zij voorzitter in het bestuur van Maison the Faux en adviseur voor Rijksbouwmeester.

Over Kevin Osepa

Kevin Osepa (1994) woont en werkt in Amsterdam. Hij is gefascineerd door thema's als Afro-spiritualiteit, seksualiteit, mannelijkheid en dekolonisatie. Door middel van verhalen met de focus op de voormalige Nederlandse Antillen en het Caribisch gebied onderzoekt Osepa grotere sociale implicaties en relevantie. Osepa gebruikt verschillende media, waaronder fotografie en film, om deze verhalen te vertellen. Naast zijn eigen praktijk is Osepa ook docent fotografie bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Osepa's werk is tentoongesteld in instituten zoals het Nederlands Fotomuseum en Depot Bopoijmans. In 2018 werd hij de jongste genomineerde voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs en in 2022 won Osepa een Gouden Kalf voor Beste Korte Film op het Nederlands Film Festival.

Over Alexander Cromer

Alexander Cromer (1984, hij/hen) is een spoken word-kunstenaar, docent en kunst-onderzoeker. Zijn bachelor haalde hij Pittsburgh in de Verenigde Staten en zijn master aan de Universiteit van het Sandberg Instituut in Amsterdam. Momenteel woont hij in Nederland en promoveert hij op artistiek onderzoek aan de Universiteit Leiden en geeft hij les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Als onderzoeker richt Alexander zich op alles rondom stem. Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met de manier waarop een stem zich ontvouwt tijdens een spoken word-performance, en hoe stem ingezet kan worden om nieuwe vormen van relaties tussen mens en omgeving vast te stellen.

Alexanders werk was te zien bij de Nationale Opera en Ballet, het British Film Institute, XL Recordings, WeTransfer/WePresent en de Istanbul Design Biennale.

Over Quirijn Bongaerts

Quirijn Bongaerts (1984) is binnen de jury van de Doesjenel Prijs vertegenwoordiger van het Jong Mecenaat van Museum De Lakenhal, onderdeel van het Lucas van Leyden Mecenaat. Hij was een van de drie initiatiefnemers van het Jong Mecenaat, dat jong kunstzinnig talent stimuleert door te investeren in speciale programma’s en activiteiten van Museum De Lakenhal voor scholieren en studenten. Dat doet het Jong Mecenaat vanuit de overtuiging dat je niet vroeg genoeg met cultuur kunt beginnen. Het Jong Mecenaat ondersteunt de uitreiking van de Doesjenel Prijs.

Foto: Leonie van der Helm

Over Nicole Roepers

Nicole Roepers (1964) is conservator actuele kunst bij Museum De Lakenhal. Als curator is zij verantwoordelijk voor groeps- en solotentoonstellingen met kunstenaars uit binnen- en buitenland. De afgelopen jaren initieerde en begeleidde zij diverse opdrachten met kunstenaars. Hiervoor werkte zij ruim tien jaar als projectmanager en programmeur bij het Centrum Beeldende Kunst Leiden. Tussen 2005 en 2011 was zij vanuit Museum De Lakenhal verantwoordelijk voor de actuele kunstprogrammering in cultuurverzamelgebouw Scheltema en co-curator van het project Utopisch Nest (2009-2011). Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en Public Relations aan de Universiteit Utrecht. Daar volgde ze ook een postdoc Management in de culturele sector. Zij vervult diverse bestuursfuncties, waaronder momenteel bij de Stichting Stadsfotograaf Leiden.

Over Tanja Elstgeest

Tanja Elstgeest (1973) is de directeur van Museum De Lakenhal. Daarvoor had ze ruim tien jaar de leiding over het Productiehuis Rotterdam, een onderdeel van Theater Rotterdam. Daar was Elstgeest eindverantwoordelijk voor de keuze, begeleiding en ontwikkeling van een nieuwe generatie theatermakers. Ze is gespecialiseerd in samenwerking tussen verschillende disciplines en met een grote diversiteit aan kunstenaars. Bij Museum De Lakenhal zet ze die ervaring in om de verbinding met de stad en het publiek verder te versterken.

Ze heeft, naast ervaring uit de theaterwereld, ook veel kennis van de beeldende kunstsector. Zo werkte ze verschillende jaren als curator hedendaagse kunst, onder meer voor De Vleeshal in Middelburg en het Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam, dat nu Kunstinstituut Melly heet. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij leerde het culturele leven in Leiden kennen als artistiek producent bij muziektheatergezelschap de Veenfabriek. Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor het programma Utopisch Nest, een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, Museum De Lakenhal en de Veenfabriek, waain theater, beeldende kunst en wetenschap samenkwamen.

Foto: Maarten Laupman


Veelgestelde vragen

Waar komt de naam van de prijs vandaan?

De naam van de prijs verwijst naar het beroemde Leidse kunstenaarsechtpaar Theo van Doesburg en Nelly van Doesburg - Van Moorsel, die in privékringen ook wel Doesjenel werden genoemd. Van Doesburg was in 1917 een van oprichters van De Stijl, de wereldberoemde kunststroming waartoe ook Mondriaan behoorde. Samen met Nelly was hij daarnaast trekker van de avantgardistische Dada-beweging. Zij kregen bewondering voor de manier waarop zij in de wereld stonden en vernieuwing teweegbrachten in de kunstwereld. Zij gingen grensverleggend en interdisciplinair te werk. Deze attitude is voor Museum De Lakenhal een inspirerend uitgangspunt voor de Doesjenel Prijs.

Wat is de relatie tussen Museum De Lakenhal en Theo van Doesburg en Nelly van Moorsel?

Theo van Doesburg was in 1917 een van oprichters van De Stijl, de wereldberoemde kunststroming waartoe ook Mondriaan behoorde. Van Doesburg was samen met zijn vrouw Nelly van Moorsel ook trekker van de avantgardistische Dada-beweging waarvan in Leiden in 1923 de eerste veldtocht plaatsvond in de Leidse Schouwburg. Museum De Lakenhal wijdt in haar collectie-opstelling een zaal aan De Stijl en Dada-beweging.

Wat is de relatie met de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs?

Tot 2021 werd de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs uitgereikt aan kunstenaars uit Leiden en Maastricht tot en met 35 jaar. Museum De Lakenhal faciliteerde deze prijs met het aanbieden van ruimte. Het budget voor deze kunstprijs uit een legaat strekte tot 2022. Voor Museum De Lakenhal was dit reden om samen met haar Jong Mecenaat een nieuwe kunstprijs in te stellen om de ontwikkeling van talentvolle jonge beeldend kunstenaars te stimuleren.

Wat krijgt de winnaar van de prijs?

De winnaar van de Doesjenel Prijs krijgt een bedrag van 5000 euro en een object ontworpen door Judith Bloedjes. Daarnaast krijgen de drie genomineerden een tentoonstelling in Museum De Lakenhal.

Hoe verloopt het selectieproces?

Kandidaten konden in de periode van 21 maart tot en met 23 april 2023 een deelnameformulier invullen op de website van Museum De Lakenhal. De jury maakte uit de inzendingen een voorselectie van drie kunstenaars. Hun namen werden op 16 mei 2023 bekendgemaakt. Onder leiding van conservator actuele kunst Nicole Roepers wordt in Museum De Lakenhal een tentoonstelling samengesteld met hun werk, die op 23 september 2023 opent. Op 8 december wordt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in het museum de winnaar bekendgemaakt.

Wie zitten in de jury van de prijs?

De jury bestaat dit jaar uit:

 • Kevin Osepa, beeldend kunstenaar
 • Heske ten Cate, artistiek directeur Nest Den Haag
 • Alexander Cromer, spoken word-artiest en researcher
 • Quirijn Bongaerts, vertegenwoordiger van het Jong Mecenaat van Museum De Lakenhal, sponsor van de Doesjenel Prijs
 • Nicole Roepers, conservator actuele kunst Museum De Lakenhal
 • Juryvoorzitter (zonder stem): Tanja Elstgeest, directeur Museum De Lakenhal

Hoe kan ik me aanmelden?

Voor 2023 kun je je niet meer aanmelden. In 2025 kun je je weer aanmelden voor de Doesjenel Prijs via het formulier dat dan wordt aangeboden. We vragen dan om:

 • Een artistiek statement over het eigen werk (maximaal 150 woorden)
 • Een toelichting op jouw aantoonbare band met Leiden
 • Een beknopt cv met relevante prestaties (zoals tentoonstellingen, publicaties en performances)
 • Relevant beeldmateriaal: 5 tot 10 afbeeldingen of 1 tot 3 video’s van eigen werk
 • Toelichting op het beeldmateriaal (maximaal 500 woorden)
  Let op: je dient al deze zaken in één keer te uploaden. Tussentijds opslaan is dus niet mogelijk. Lees voor deelname het reglement goed door.

Wat wordt verstaan onder ‘professioneel kunstenaar’?

Hieronder verstaan we mensen met een kunstopleiding of mensen die zich als autodidact bewezen hebben, bijvoorbeeld met tentoonstellingen, publicaties en performances.

Is het mogelijk om je aan te melden als duo of collectief?

Kunstenaars kunnen als collectief of als duo meedingen naar de prijs, zolang het maar niet om een gelegenheidsgezelschap gaat.

Wat betekent ‘Leiden en omgeving’ in dit verband?

Onder ‘Leiden en omgeving’ verstaan we in dit geval Leiden en de gemeenten die direct aan Leiden grenzen: Oegstgeest, Valkenburg, Voorschoten, Leiderdorp, Teylingen en Zoeterwoude.

Wanneer heb je een aantoonbare band met Leiden en omgeving?

Je hebt een band met Leiden en omstreken als je in bovenstaande gemeenten geboren en/of getogen bent, er een belangrijke periode van jouw leven hebt doorgemaakt en/of je er op dit moment woont en/of werkt.

Wat kost het om mee te doen?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wat is het Jong Mecenaat?

Het Jong Mecenaat van Museum De Lakenhal stimuleert jong kunstzinnig talent. Ze investeert in speciale programma’s en activiteiten voor scholieren en studenten, vanuit de overtuiging dat je niet vroeg genoeg met cultuur kunt beginnen. Het Jong Mecenaat ondersteunt de uitreiking van de tweejaarlijkse Doesjenelprijs. Zelf Jong Mecenas worden? Lees meer.

Van wanneer tot wanneer loopt de tentoonstelling?

De tentoonstelling loopt van 23 september 2023 tot en met 7 januari 2024.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht?

Heb je een andere vraag over de prijs? Stel die via doesjenel@lakenhal.nl.