Tegeltableau ter gelegenheid van 75 jaar Stedelijke Lichtfabriek 1848-1923 aan de Maresingel te Leiden, 1923

De Koninklijke Porceleyne Fles

Multimedia

Images for this object are not available for download due to copyright restrictions. For more information please contact us.

Gelegenheidstableau van 20 tegels (vier bij vijf) van aardewerk in onderglazuur beschilderd. Centraal zijn drie gezichten op fabrieksgebouwen in bruin weergegeven binnen een omlijstende gele rechthoek. De onderste twee gezichten worden gedeeltelijk afgesneden door het omlijstend kader, als ware het een foto. De bovenste voorstelling heeft een banderol erboven met "1848 21 april 1923". Eronder een banderol met jaartal "1848"; onder de beide onderste voorstellingen een banderol met jaartal "1923". De fabrieksgezichten worden omringd door een golvend blauw ornament met over de volle breedte hier en daar onderbroken lijnen die gericht zijn naar een denkbeeldig middelpunt centraal bovenin. Op de rechthoek is een bekroond wapenschild van Leiden, aan weerszijden gehouden door twee staande leeuwen. Rondom de rechthoek zijn slingerend groene takken met langwerpige bladeren en gele bessen, met daarin een serie van zes ronde bruine portretmedaillons. Hierin zijn zes directeuren met hun periode van directoraat afgebeeld. Van links naar rechts van boven naar beneden zijn dit achtereenvolgens: P.W.F. de Timmerman 1849-1874, D. van der Horst 1874-1890, Dr. J.J. Neurdenburg 1890-1898, Ir. N.W. van Doesburgh 1898-1916, Ir. R. van Ammers 1916-1921, Ir. G.A. van Klinkenberg 1921=19.45 (het laatste jaartal '1945' is kennelijk later toegevoegd met inkt). Onder de rechthoek een tekstband met "Ter herinnering aangeboden door het Personeel". In een houten lijst.

Object

Title
Tegeltableau ter gelegenheid van 75 jaar Stedelijke Lichtfabriek 1848-1923 aan de Maresingel te Leiden
Objectname
tegeltableau
Inventory number
10348
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

no

Creation

Maker
De Koninklijke Porceleyne Fles (fabriek)
Dating
1923
Location
Oegstgeest
Mark
voorzijde linksonder in het linker fabrieksgezicht: JT [monogram Joost Thooft] met vaasje erboven en het woord 'Delft' eronder
voorzijde rechtsonder in het linker fabrieksgezicht: JT [monogram]
Materials
hout, glazuur, aardewerk
Techniques
gebakken, geschilderd
Measurements
Met lijst: 78,3 x 93,8 x 6,5cm (783 x 938 x 65mm)

Subject

Image
fabrieksgebouw

Acquisition

Dating
2005
Means of acquisition
Geschenk
Thanks to
Geschenk Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL), 2005
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe