Klein model van grafmonument van burgemeester Van der Werf, 18de eeuw

Anoniem

Uit gips gegoten en vervolgens beschilderd reliëf. Onder een klein portret in medaillon van de burgemeester, een cartouche met zwart geschilderd ovaal met latijns schrift in goudkleurige letters. Daaromheen twee putti en onder een ridderhelm met twee wapenschilden. Geheel in een houten kast met lijst. Aan de kast metalen ogen. Verkleind model/reproductie? van het marmeren gedenkteken bij het graf van Burgemeester Pieter Adriaensz. van der Werf, in de Hooglandse Kerk te Leiden, waartoe Johannes, Pieter en Adriaan van Assendelft de beeldhouwer Rombout Verhulst opdracht hebben gegeven. Het monument, gedateerd 1661, hangt aan een zuil op de kruising van het middenschip en het dwarsschip, aan de rechterzijde van het koorgedeelte, schuin boven de in de vloer gelegen grafzerk. Vertaling van de Latijnse tekst op het gedenkteken in de kerk: "Johannes, Pieter en Adriaan van Assendelft, zonen van Bartholomeus en eerbiedige achterneven, hebben de marmeren gedenktafel, hier opgesteld, ter ere van hun grootvader, Pieter Adriaanszoon van der Werf, die aan vele gevaren heeft blootgestaan tot welzijn van zijn vaderland, die vele ambten heeft bekleed in dit gemenebest. Die in Leiden twaalf keer burgemeester is geweest, en in de Staten van Holland tweemaal een waardig lid van deze vergadering, aan wiens standvastigheid, de stad tijdens zijn burgemeesterschap, tweemaal belegerd zijnde, verschuldigd is, dat de stad kloekmoedig heeft verdragen de Spaanse legers, de pest, de hongersnood, het muiten van de burgerij, van het gepeupel en de krijgsmacht. Hij werd in Leiden geboren in het jaar 1529 en is alhier overleden in het jaar 1604. Hij heeft tot echtgenote gehad Maria Duyst van Voorhout, de dochter van Frans."

Object

Title
Klein model van grafmonument van burgemeester Van der Werf
Objectnames
model, grafsculptuur, afgietsel
Inventory number
3951.2
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Makers
Anoniem
Rombout Verhulst (naar)
Dating
18de eeuw
Materials
metaal, hout, glas, gips
Techniques
beschilderd, gegoten
Measurements
Algemeen: 61,8 x 40,7 x 15,7cm (618 x 407 x 157mm)

Subject

Image
burgemeester, wapen (teken), mansportret
Depicted
Pieter Adriaansz. van der Werf

Acquisition

Dating
1932
Means of acquisition
Geschenk
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe