Klein model van grafmonument van burgemeester Van der Werf, 18de eeuw

Anoniem

Uit gips gegoten en vervolgens beschilderd reliëf. Onder een klein portret in medaillon van de burgemeester, een cartouche met zwart geschilderd ovaal met latijns schrift in goudkleurige letters. Daaromheen twee putti en onder een ridderhelm met twee wapenschilden. Geheel in een houten kast met lijst. Aan de kast metalen ogen. Verkleind model/reproductie? van het marmeren gedenkteken bij het graf van Burgemeester Pieter Adriaensz. van der Werf, in de Hooglandse Kerk te Leiden, waartoe Johannes, Pieter en Adriaan van Assendelft de beeldhouwer Rombout Verhulst opdracht hebben gegeven. Het monument, gedateerd 1661, hangt aan een zuil op de kruising van het middenschip en het dwarsschip, aan de rechterzijde van het koorgedeelte, schuin boven de in de vloer gelegen grafzerk. Vertaling van de Latijnse tekst op het gedenkteken in de kerk: "Johannes, Pieter en Adriaan van Assendelft, zonen van Bartholomeus en eerbiedige achterneven, hebben de marmeren gedenktafel, hier opgesteld, ter ere van hun grootvader, Pieter Adriaanszoon van der Werf, die aan vele gevaren heeft blootgestaan tot welzijn van zijn vaderland, die vele ambten heeft bekleed in dit gemenebest. Die in Leiden twaalf keer burgemeester is geweest, en in de Staten van Holland tweemaal een waardig lid van deze vergadering, aan wiens standvastigheid, de stad tijdens zijn burgemeesterschap, tweemaal belegerd zijnde, verschuldigd is, dat de stad kloekmoedig heeft verdragen de Spaanse legers, de pest, de hongersnood, het muiten van de burgerij, van het gepeupel en de krijgsmacht. Hij werd in Leiden geboren in het jaar 1529 en is alhier overleden in het jaar 1604. Hij heeft tot echtgenote gehad Maria Duyst van Voorhout, de dochter van Frans."

Object

Titel
Klein model van grafmonument van burgemeester Van der Werf
Objectnamen
afgietsel, model, grafsculptuur
Inventarisnummer
3951.2
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Makers
Anoniem
Rombout Verhulst (naar)
Datering
18de eeuw
Materialen
metaal, glas, gips, hout
Technieken
gegoten, beschilderd
Afmetingen
Algemeen: 61,8 x 40,7 x 15,7cm (618 x 407 x 157mm)

Onderwerp

Voorstelling
mansportret, burgemeester, wapen (teken)
Afgebeelde persoon
Pieter Adriaansz. van der Werf

Verwerving

Datum
1932
Wijze van verwerving
Geschenk
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan