Prijspenning Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1846, 1846

David van der Kellen II

Zilveren prijspenning, geslagen voor de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, 1846. Op de voorzijde is een zittende naar links gerichte vrouwenfiguur met een krans in haar rechterhand afgebeeld. Met haar linkerhand geeft ze vruchten aan een tweede figuur, een kind. Naast haar stoel staat een hoorn des overvloeds. Tegenover haar staan een oudere mansfiguur met een stok, een vrouwenfiguur met het eerdergenoemde kind en een mansfiguur met een stok en hoed op de rug, allen dragen Griekse gewaden. Achter deze vijf figuren staat een boom. Links van de figuren staat "V.D. KELLEN F.". Daaronder een gegraveerd opschrift "VOOR EDELMOEDIGE DADEN.". Op de keerzijde is een eikenkrans afgebeeld met in het midden een strik en met daaromheen het rondschrift: "EEREPRIJS DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN HET ALGEMEEN.". In het midden is het opschrift gegraveerd "AAN JAN HENDRIK TIMP II AUGUSTUS 1846". Penning is een reddingsmedaille.

Object

Title
Prijspenning Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1846
Objectname
prijspenning
Inventory number
3959.1
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Maker
David van der Kellen II (maker)
Dating
1846
Marks
Voorzijde, links: V.D.KELLEN F.
Material
zilver
Techniques
gegraveerd, geslagen
Measurements
Algemeen: 4,4 x 0,2cm (44 x 2mm)
Gewicht: 25g

Subject

Image
hoorn des overvloeds, kind, vrouw, man, boom

Acquisition

Dating
1932
Means of acquisition
Geschenk
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe