Prijspenning Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1846, 1846

David van der Kellen II

Zilveren prijspenning, geslagen voor de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, 1846. Op de voorzijde is een zittende naar links gerichte vrouwenfiguur met een krans in haar rechterhand afgebeeld. Met haar linkerhand geeft ze vruchten aan een tweede figuur, een kind. Naast haar stoel staat een hoorn des overvloeds. Tegenover haar staan een oudere mansfiguur met een stok, een vrouwenfiguur met het eerdergenoemde kind en een mansfiguur met een stok en hoed op de rug, allen dragen Griekse gewaden. Achter deze vijf figuren staat een boom. Links van de figuren staat "V.D. KELLEN F.". Daaronder een gegraveerd opschrift "VOOR EDELMOEDIGE DADEN.". Op de keerzijde is een eikenkrans afgebeeld met in het midden een strik en met daaromheen het rondschrift: "EEREPRIJS DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN HET ALGEMEEN.". In het midden is het opschrift gegraveerd "AAN JAN HENDRIK TIMP II AUGUSTUS 1846". Penning is een reddingsmedaille.

Object

Titel
Prijspenning Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1846
Objectnaam
prijspenning
Inventarisnummer
3959.1
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Maker
David van der Kellen II
Datering
1846
Merktekens
Voorzijde, links: V.D.KELLEN F.
Materiaal
zilver
Technieken
geslagen, gegraveerd
Afmetingen
Algemeen: 4,4 x 0,2cm (44 x 2mm)
Gewicht: 25g

Onderwerp

Voorstelling
hoorn des overvloeds, boom, man, vrouw, kind

Verwerving

Datum
1932
Wijze van verwerving
Geschenk
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan