Reclamedoek van de Leidsche Katoen Maatschappij, 1918

Leidsche Katoen Maatschappij (voorheen De Heyder & Co)

Wit katoenen doek met tweedelige centrale voorstelling in de kleur rood. Voorstelling links: achter opgetrokken gordijn zit Minerva aan een weefgetouw. Op de voorgrond vijf kinderen met ronde bak waarin stijfsel of verfstof, rol stof, lap bedrukte katoen en bak met spoelen. Tekst hieronder "Dat Konst-Fabrieken weer in volle luister staan En dus met Neering en Hanteering 't zamen gaan." Voorstelling rechts: werkplaats van katoen- en papierdrukkerij. Voor drie ramen staat voor een tafel een man die katoen bedrukt door middel van hamer en blok. Hiervoor draait een man een pers aan. Op de voorgrond een stapel papier. Aan de zoldering hangen over stokken bedrukte katoenen lappen te drogen. Tekst hieronder "D'Een drukt papier, en d'aÇr Catoen, En beiden is 't om de poen te doen." Omschrift "DE LEIDSCHE KATOENMAATSCHAPPIJ VOORHEEN DE HEYDER & CO OPGERICHT TE LIER 1750 VERPLAATST NAAR LEIDEN 1835.' De centrale voorstelling wordt omsloten door tekst en symmetrische randpatronen in zwart. Tekst bovenin: "Leiden, Zomer, 1918. M. Door den afgesneden toevoer van katoen uit Amerika en het stopzetten van de garenleveranties uit Engeland zyn wy helaas genoodzaakt ons katoenweversbedryf stil te leggen. Gelukkig is ons bedryf tweeledig en ook ingericht voor den druk van allerlei artikelen, die wy hiernaast specificeeren en het zal ons hoogst aangenaam zyn indien U ons ruw of liefst gebleekte , onder Uwe berusting zynde goederen ter drukking zoudt willen toezenden." Tekst links: "mouwvoering, vestenvoering, mantelvoering, shirts, percals, mousselines, prints, voiles, flanellen, moltons, foulards, piccolodoeken, cachenez, fancy prints, dandy doekjes, lady doekjes, enz, enz." Tekst rechts: "spreien, gordynen, kapstokkleeden, tafelkleedjes, teacosies, kimonoblouses, rokken, schorten, garneeringen, batikprints, sarongs, slendangs, kain pandjangs, nachtbroeken, hoofddoeken, pianokleedjes, enz, enz." Tekst onderin: "Een bezoek aan onze fabrieken, waar wy U de verschillende artikelen kunnen toonen is ons steeds aangenaam en wy meenen zeker dat wy door dergelyk bezoek in relatie met u kunnen komen, wanneer U ten minste katoen ter bedrukking hebt liggen. Waar wy op een dergelyke wyze de werklieden onzer katoendrukkery aan den gang kunnen houden en U zeer zeker veel voelt voor de nationalisering van het katoendrukkersbedryf, zal Uw bizonder aangenaam zyn. Wy teekenen inmiddels hoogachtend: DE LEIDSCHE KATOENMAATSCHAPPY, voorheen DE HEYDER & Co."

Object

Title
Reclamedoek van de Leidsche Katoen Maatschappij
Objectnames
doek, reclamemateriaal
Inventory number
8404
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Maker
Leidsche Katoen Maatschappij (voorheen De Heyder & Co)
Dating
1918
Materials
textiel, katoen
Techniques
rouleaudruk, bedrukt
Measurements
93 x 88cm

Subject

Image
minerva, weven

Acquisition

Dating
1979
Means of acquisition
Geschenk
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe