Reclamedoek van de Leidsche Katoen Maatschappij, 1918

Leidsche Katoen Maatschappij (voorheen De Heyder & Co)

Wit katoenen doek met tweedelige centrale voorstelling in de kleur rood. Voorstelling links: achter opgetrokken gordijn zit Minerva aan een weefgetouw. Op de voorgrond vijf kinderen met ronde bak waarin stijfsel of verfstof, rol stof, lap bedrukte katoen en bak met spoelen. Tekst hieronder "Dat Konst-Fabrieken weer in volle luister staan En dus met Neering en Hanteering 't zamen gaan." Voorstelling rechts: werkplaats van katoen- en papierdrukkerij. Voor drie ramen staat voor een tafel een man die katoen bedrukt door middel van hamer en blok. Hiervoor draait een man een pers aan. Op de voorgrond een stapel papier. Aan de zoldering hangen over stokken bedrukte katoenen lappen te drogen. Tekst hieronder "D'Een drukt papier, en d'aÇr Catoen, En beiden is 't om de poen te doen." Omschrift "DE LEIDSCHE KATOENMAATSCHAPPIJ VOORHEEN DE HEYDER & CO OPGERICHT TE LIER 1750 VERPLAATST NAAR LEIDEN 1835.' De centrale voorstelling wordt omsloten door tekst en symmetrische randpatronen in zwart. Tekst bovenin: "Leiden, Zomer, 1918. M. Door den afgesneden toevoer van katoen uit Amerika en het stopzetten van de garenleveranties uit Engeland zyn wy helaas genoodzaakt ons katoenweversbedryf stil te leggen. Gelukkig is ons bedryf tweeledig en ook ingericht voor den druk van allerlei artikelen, die wy hiernaast specificeeren en het zal ons hoogst aangenaam zyn indien U ons ruw of liefst gebleekte , onder Uwe berusting zynde goederen ter drukking zoudt willen toezenden." Tekst links: "mouwvoering, vestenvoering, mantelvoering, shirts, percals, mousselines, prints, voiles, flanellen, moltons, foulards, piccolodoeken, cachenez, fancy prints, dandy doekjes, lady doekjes, enz, enz." Tekst rechts: "spreien, gordynen, kapstokkleeden, tafelkleedjes, teacosies, kimonoblouses, rokken, schorten, garneeringen, batikprints, sarongs, slendangs, kain pandjangs, nachtbroeken, hoofddoeken, pianokleedjes, enz, enz." Tekst onderin: "Een bezoek aan onze fabrieken, waar wy U de verschillende artikelen kunnen toonen is ons steeds aangenaam en wy meenen zeker dat wy door dergelyk bezoek in relatie met u kunnen komen, wanneer U ten minste katoen ter bedrukking hebt liggen. Waar wy op een dergelyke wyze de werklieden onzer katoendrukkery aan den gang kunnen houden en U zeer zeker veel voelt voor de nationalisering van het katoendrukkersbedryf, zal Uw bizonder aangenaam zyn. Wy teekenen inmiddels hoogachtend: DE LEIDSCHE KATOENMAATSCHAPPY, voorheen DE HEYDER & Co."

Object

Titel
Reclamedoek van de Leidsche Katoen Maatschappij
Objectnamen
doek, reclamemateriaal
Inventarisnummer
8404
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Maker
Leidsche Katoen Maatschappij (voorheen De Heyder & Co)
Datering
1918
Materialen
textiel, katoen
Technieken
bedrukt, rouleaudruk
Afmetingen
93 x 88cm

Onderwerp

Voorstelling
minerva, weven

Verwerving

Datum
1979
Wijze van verwerving
Geschenk
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan