Penning op de opening van de trekvaart van Leiden naar Utrecht en Woerden 1664, 1664

Arend Smeltzing

Zilveren penning met aan de voorzijde een blad- en bloemkrans, waarin de wapens van vier burgemeesters zijn gegraveerd met daaronder een lint met hun namen. Vanaf boven met de klok mee "Mr J. Meerman, H. Schuyl, W. van Sanen en J.P. van Maersche". In de krans een cartouche met "Octob. 1663 begonnen" en daaronder in opschrift een achtregelig vers: "Het Jaegpadt lang verwaght, Spijt wangunst nu volbraght, Spijt boeren domme-kraght, Ciert aende Rijn drie Steeden, T'is wonderlijck bedaght, Geluckich wtgewraght, niet door octroy of maght, maer door IJver Gelt en Reeden". Het rondschrift luidt: "RELUCTANTE LICET INVIDIA, ET RUSTICITATE, OMNEM SIBI REDDIT PERVIAM VIAM VIRTUS" [Vertaling uit Leids Jaarboekje, 1912: De deugd weet zich ondanks het tegenstribbelen van den nijd en der boersche domheid overal een gemakkelijke weg te banen]. Op de keerzijde een gezicht op Leiden uit het Oosten, over de Oude Rijn. Links het jaagpad met jager, rechts de trekschuit. Hierboven het wapen van Leiden, gehouden door twee leeuwen, in een cartouche met kroon met fleurons waarboven op lint: "Meij 1664 opgemaeckt". Het rondschrift luidt: "LEYDAE HONORI EXTERTIS STUPORI INCOLIS USUI, PATRIAE ORNAMENTO" [Vertaling uit Leids Jaarboekje, 1912: Den vreemdeling tot verwondering, den inwoners tot gebruik, het vaderland tot sieraad en Leiden tot eer]. Het rondschrift wordt vier maal onderbroken door de wapens van de burgemeesters met onder ieder wapen een lint met de namen, met de klok mee van boven: "J.P. van der Maersche, W. Hasius, Dr J. Eleman en C. Buytevest".

Object

Title
Penning op de opening van de trekvaart van Leiden naar Utrecht en Woerden 1664
Objectname
penning
Inventory number
8907
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Maker
Arend Smeltzing
Dating
1664
Marks
Randschrift: [acht, mogelijk negen merktekens, waaronder een kroon]
Material
zilver
Technique
gegraveerd
Measurements
Algemeen: 6 x 0,2cm (60 x 2mm)
Gewicht: 92,3g

Subject

Image
leeuw, stadsgezicht, trekschuit, familiewapen, stadswapen

Acquisition

Dating
1987
Means of acquisition
Aankoop
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe