Penning op de opening van de trekvaart van Leiden naar Utrecht en Woerden 1664, 1664

Arend Smeltzing

Zilveren penning met aan de voorzijde een blad- en bloemkrans, waarin de wapens van vier burgemeesters zijn gegraveerd met daaronder een lint met hun namen. Vanaf boven met de klok mee "Mr J. Meerman, H. Schuyl, W. van Sanen en J.P. van Maersche". In de krans een cartouche met "Octob. 1663 begonnen" en daaronder in opschrift een achtregelig vers: "Het Jaegpadt lang verwaght, Spijt wangunst nu volbraght, Spijt boeren domme-kraght, Ciert aende Rijn drie Steeden, T'is wonderlijck bedaght, Geluckich wtgewraght, niet door octroy of maght, maer door IJver Gelt en Reeden". Het rondschrift luidt: "RELUCTANTE LICET INVIDIA, ET RUSTICITATE, OMNEM SIBI REDDIT PERVIAM VIAM VIRTUS" [Vertaling uit Leids Jaarboekje, 1912: De deugd weet zich ondanks het tegenstribbelen van den nijd en der boersche domheid overal een gemakkelijke weg te banen]. Op de keerzijde een gezicht op Leiden uit het Oosten, over de Oude Rijn. Links het jaagpad met jager, rechts de trekschuit. Hierboven het wapen van Leiden, gehouden door twee leeuwen, in een cartouche met kroon met fleurons waarboven op lint: "Meij 1664 opgemaeckt". Het rondschrift luidt: "LEYDAE HONORI EXTERTIS STUPORI INCOLIS USUI, PATRIAE ORNAMENTO" [Vertaling uit Leids Jaarboekje, 1912: Den vreemdeling tot verwondering, den inwoners tot gebruik, het vaderland tot sieraad en Leiden tot eer]. Het rondschrift wordt vier maal onderbroken door de wapens van de burgemeesters met onder ieder wapen een lint met de namen, met de klok mee van boven: "J.P. van der Maersche, W. Hasius, Dr J. Eleman en C. Buytevest".

Object

Titel
Penning op de opening van de trekvaart van Leiden naar Utrecht en Woerden 1664
Objectnaam
penning
Inventarisnummer
8907
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Maker
Arend Smeltzing
Datering
1664
Merktekens
Randschrift: [acht, mogelijk negen merktekens, waaronder een kroon]
Materiaal
zilver
Techniek
gegraveerd
Afmetingen
Algemeen: 6 x 0,2cm (60 x 2mm)
Gewicht: 92,3g

Onderwerp

Voorstelling
stadsgezicht, familiewapen, leeuw, stadswapen, trekschuit

Verwerving

Datum
1987
Wijze van verwerving
Aankoop
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan