Prijspenning van de Internationale Koloniale Tentoonstelling 1883 voor de firma Scheltema, 1883

Antoine Fisch

Multimedia

Images for this object are not available for download due to copyright restrictions. For more information please contact us.

Bronzen verzilverde prijspenning van de Internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling Amsterdam 1883 voor de firma J. Scheltema Jzn Op de voorzijde is een allegorie afgebeeld met de Faam op een wolk met een bazuin en een mannelijk figuur met een brandende toorts tussen allerlei attributen van landbouw, nijverheid en kunst, zoals korenaren, druiventrossen, een rad en een aambeeld, een palet, een pakket en koloniale waar. Langs de rand het omschrift: "INTERNATIONALE KOLONIALE EN UITVOERHANDEL TENTOONSTELLING AMSTERDAM 1883". In een cartouche onderaan staat het opschrift: "MEDAILLE D'ARGENT GROUPE No IV CLASSE No 25". Onder het cartouche een stralende ster. Op de keerzijde de naar links gerichte portretbuste van koning Willem III en een wapperende banderol met daarop: "JE MAINTAINDRAI AMSTERDAM". Onderaan de gekantelde gekroonde wapenschilden van Nederland en Amsterdam. Langs de rand het rondschrift: "WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN HOOGE BESCHERMHEER VAN DE TENTOONSTELLING. Onderaan in kleine letters de maker: "A. FISCH".

Object

Title
Prijspenning van de Internationale Koloniale Tentoonstelling 1883 voor de firma Scheltema
Objectname
prijspenning
Inventory number
E 20
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

no

Creation

Maker
Antoine Fisch
Dating
1883
Material
brons
Techniques
geslagen, verzilverd
Measurements
Algemeen: 6,9 x 0,6cm (69 x 6mm)
Gewicht: 135g

Subject

Image
ster, allegorie, mansportret

Acquisition

Dating
2000
Means of acquisition
Bruikleen
Thanks to
Bruikleen van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal, Leiden, sinds 2000
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe