Prijspenning van de Internationale Koloniale Tentoonstelling 1883 voor de firma Scheltema, 1883

Antoine Fisch

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Bronzen verzilverde prijspenning van de Internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling Amsterdam 1883 voor de firma J. Scheltema Jzn Op de voorzijde is een allegorie afgebeeld met de Faam op een wolk met een bazuin en een mannelijk figuur met een brandende toorts tussen allerlei attributen van landbouw, nijverheid en kunst, zoals korenaren, druiventrossen, een rad en een aambeeld, een palet, een pakket en koloniale waar. Langs de rand het omschrift: "INTERNATIONALE KOLONIALE EN UITVOERHANDEL TENTOONSTELLING AMSTERDAM 1883". In een cartouche onderaan staat het opschrift: "MEDAILLE D'ARGENT GROUPE No IV CLASSE No 25". Onder het cartouche een stralende ster. Op de keerzijde de naar links gerichte portretbuste van koning Willem III en een wapperende banderol met daarop: "JE MAINTAINDRAI AMSTERDAM". Onderaan de gekantelde gekroonde wapenschilden van Nederland en Amsterdam. Langs de rand het rondschrift: "WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN HOOGE BESCHERMHEER VAN DE TENTOONSTELLING. Onderaan in kleine letters de maker: "A. FISCH".

Object

Titel
Prijspenning van de Internationale Koloniale Tentoonstelling 1883 voor de firma Scheltema
Objectnaam
prijspenning
Inventarisnummer
E 20
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Maker
Antoine Fisch
Datering
1883
Materiaal
brons
Technieken
verzilverd, geslagen
Afmetingen
Algemeen: 6,9 x 0,6cm (69 x 6mm)
Gewicht: 135g

Onderwerp

Voorstelling
ster, allegorie, mansportret

Verwerving

Datum
2000
Wijze van verwerving
Bruikleen
Met dank aan
Bruikleen van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal, Leiden, sinds 2000
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan