De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs, eind 17de of begin 18de eeuw

Willem van Ingen

Schildering met een bijbelse voorstelling: de verdrijving uit het Paradijs. In het midden staat Eva met gevouwen handen en gekleed in een ruw gwaad. Ze kijkt schuin links omhoog naar uit de hemel met vlammend zwaard neerdalende engel Gabriël. Links op de voorgrond zit Adam met uitgestrekte armen bijna geheel van achteren gezien. Hij draagt een ruw gewaad om de lendenen. Rechts de boom met de zich erom heen kronkelende slang. Voor de voeten van Eva ligt de aangebeten appel, terwijl meer naar voren andere vruchten, ranken, twee witte konijnen en een pauw zichtbaar zijn. Op de achtergrond in het verschiet met bonte vogels en rechts geboomte, waaronder een olifant. Niet gesigneerd. De schildering is aangebracht op een deur. Het is de deur van het linkerzijportaal (3847.2) van het interieur uit de oudkatholieke kerk aan de Hooigracht te Leiden (3847).

Object

Title
De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs
Objectnames
schilderij, deur
Inventory number
S 730
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Maker
Willem van Ingen (toegeschreven aan)
Dating
eind 17de of begin 18de eeuw
Materials
olieverf, paneel
Technique
geschilderd
Measurements
Algemeen (afmetingen volgens catalogus 1983): 203 × 96cm (2030 × 960mm)

Subject

Image
engel, bijbelse voorstelling, man, landschap, vrouw
Topography
leiden

Acquisition

Dating
1926
Means of acquisition
Aankoop
Thanks to
Aankoop van de Oud-Katholieke Kerk, 1926, met financiële steun van de gemeente Leiden en van de Vereniging van Belangstellenden in de Lakenhal
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe