De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs, eind 17de of begin 18de eeuw

Willem van Ingen (toegeschreven aan)

Schildering met een bijbelse voorstelling: de verdrijving uit het Paradijs. In het midden staat Eva met gevouwen handen en gekleed in een ruw gwaad. Ze kijkt schuin links omhoog naar uit de hemel met vlammend zwaard neerdalende engel Gabriël. Links op de voorgrond zit Adam met uitgestrekte armen bijna geheel van achteren gezien. Hij draagt een ruw gewaad om de lendenen. Rechts de boom met de zich erom heen kronkelende slang. Voor de voeten van Eva ligt de aangebeten appel, terwijl meer naar voren andere vruchten, ranken, twee witte konijnen en een pauw zichtbaar zijn. Op de achtergrond in het verschiet met bonte vogels en rechts geboomte, waaronder een olifant. Niet gesigneerd. De schildering is aangebracht op een deur. Het is de deur van het linkerzijportaal (3847.2) van het interieur uit de oudkatholieke kerk aan de Hooigracht te Leiden (3847).

Object

Titel
De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs
Objectnamen
schilderij, deur
Inventarisnummer
S 730
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Maker
Willem van Ingen (toegeschreven aan)
Datering
eind 17de of begin 18de eeuw
Materialen
olieverf, paneel
Techniek
geschilderd
Afmetingen
Algemeen (afmetingen volgens catalogus 1983): 203 × 96cm (2030 × 960mm)

Onderwerp

Voorstelling
engel, man, bijbelse voorstelling, vrouw, landschap
Topografie
leiden

Verwerving

Datum
1926
Wijze van verwerving
Aankoop
Met dank aan
Aankoop van de Oud-Katholieke Kerk, 1926, met financiële steun van de gemeente Leiden en van de Vereniging van Belangstellenden in de Lakenhal
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan