Home
nieuwsbericht

nieuwsbericht | 17 mei 2023

Genomineerden Doesjenel Prijs bekend

Op 16 mei werden tijdens Industry Day, de jaarlijkse bijeenkomst voor Leidse makers, in Museum De Lakenhal de drie genomineerden van de Doesjenel Prijs bekendgemaakt. Deze prijs is bedoeld voor kunstenaars van 35 jaar of jonger met een aantoonbare band met Leiden. Het werk van de genomineerde kunstenaars G.C. Heemskerk, Emma van Noort en Kwinnie Le is vanaf 23 september te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Museum De Lakenhal. Op 8 december wordt tijdens een feestelijke prijsuitreiking de winnaar bekendgemaakt.

Hoge kwaliteit

De jury roemt de kwaliteit van de inzendingen en noemt de kunstenaars 'ambitieus, inspirerend en zeer divers in hun werkwijze en uitingsvormen’. Opvallend veel kunstenaars richten zich op maatschappelijke thema’s. Vanuit die motivatie creëren zij platforms voor andere kunstenaars of gaan zij bijzondere samenwerkingen aan. Hun werk is dan ook regelmatig buiten de geijkte tentoonstellingsruimtes te zien. De nieuwe generatie kunstenaars lijkt zich niet alleen te richten op het maken van autonoom werk binnen de eigen praktijk, maar smeedt samenwerkingsverbanden met vakgenoten uit diverse disciplines én met publiek.

Over de genomineerden

Uiteindelijk koos de jury unaniem voor drie genomineerden. Zij delen een groot gevoel voor materiaalgebruik en een originele omgang met tradities en geschiedenis. Ook werken zij – ieder op eigen wijze – in verhalende vorm.

G.C. Heemskerk
G.C. Heemskerk hanteert verschillende technieken: van tekeningen tot audiofragmenten, van video tot performance. Binnen dit werk vertelt Heemskerk verhalen waarin wetenschap, sciencefiction en folklore op een veelzeggende manier worden gecombineerd. Op die manier stelt Heemskerk relevante vragen over zaken als gezondheid, religie en de dood. De jury is met name enthousiast over de film The Plantriarchy (2023), die Heemskerk maakte in samenwerking met Bernice Nauta.

Foto: Veerle Sloof

Emma van Noort
Emma van Noort onderzoekt in haar recente werk het thema form follows function. Dit doet zij in de context van transport, materialiteit en de menselijke maat. Haar sculpturen zijn altijd raak. Het werk oogt in eerste instantie formeel, maar bij nadere beschouwing kom je er als kijker achter dat ze zich de onderwerpen juist op een persoonlijke wijze toe-eigent. Zo geeft ze het huiselijke, van oorsprong vrouwelijke domein een plek in de traditioneel mannelijke architectuurgeschiedenis. De jury heeft een grote waardering voor haar materiaaluitdrukking en hoe zij verschillende plekken en geschiedenissen met elkaar verbindt.

Kwinnie Le
Kwinnie Le omschrijft zichzelf als kunstenaar, dichter en gedaanteverwisselaar, die werkt op het snijvlak van lichaam en taal. De incorporatie van poëzie in haar performances, textielinstallaties en videokunst krijgt veel waardering van de jury. Al haar werken lijken te ontstaan vanuit een orale en veelal persoonlijke geschiedenis en zijn niet lineair en non-eurocentrisch. Ze omarmt mythologie, folklore en mondelinge geschiedenissen en plaatst deze in een hedendaagse context, met een groot bewustzijn van voorouderlijke tradities.

Foto: Veerle Sloof

Oog voor lokaal talent

‘Juist in deze complexe tijden en in een stad waar geen kunstacademie aanwezig is, is het belangrijk dat het kunstmuseum van de stad oog heeft voor talent en dit ondersteunt,’ aldus juryvoorzitter Tanja Elstgeest, directeur van Museum De Lakenhal. ‘De keuze voor een stimuleringsprijs is daarbij een bewuste, evenals het traject om drie genomineerde kunstenaars de ruimte te bieden een volwaardige presentatie van hun werk in het museum te maken.’

Open call

In de periode van 21 maart tot en met 23 april 2023 konden kandidaten voor de Doesjenel Prijs zich aanmelden via de website van Museum De Lakenhal. Een professionele jury maakte uit de welgeteld 33 inzendingen een selectie van drie kunstenaars. Met het werk van deze genomineerden wordt een tentoonstelling samengesteld, die op 23 september 2023 opent. Op 8 december wordt tijdens een feestelijke prijsuitreiking de winnaar bekendgemaakt. Deze winnaar krijgt een bedrag van 5000 euro en een object ontworpen door Judith Bloedjes. De Doesjenel Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt.

Leden van de jury en genomineerden voor de Doesjenel Prijs. Van links naar rechts: jurylid Quirijn Bongaerts, jurylid Tanja Elstgeest, genomineerde Emma van Noort, genomineerde Kwinnie Le en jurylid Nicole Roepers. Foto: Veerle Sloof

Jury

De jury van de Doesjenel Prijs bestaat dit jaar uit:
• Juryvoorzitter (zonder stem): Tanja Elstgeest, directeur Museum De Lakenhal
• Heske ten Cate, artistiek directeur Nest Den Haag
• Kevin Osepa, beeldend kunstenaar
• Alexander Cromer, spoken word-artiest en onderzoeker
• Quirijn Bongaerts, vertegenwoordiger van het Jong Mecenaat van Museum De Lakenhal, sponsor van de Doesjenel Prijs
• Nicole Roepers, conservator actuele kunst Museum De Lakenhal

Naam van de prijs

De naam van de prijs verwijst naar het beroemde Leidse kunstenaarsechtpaar Theo van Doesburg en Nelly van Doesburg - Van Moorsel, die in privékringen ook wel Doesjenel werden genoemd. Van Doesburg was in 1917 een van oprichters van De Stijl, de wereldberoemde kunststroming waartoe ook Mondriaan behoorde. Samen met Nelly was hij daarnaast trekker van de avantgardistische Dada-beweging. Zij kregen bewondering voor de manier waarop zij in de wereld stonden en vernieuwing teweegbrachten in de kunstwereld. Zij gingen grensverleggend en interdisciplinair te werk. Deze attitude is voor Museum De Lakenhal een inspirerend uitgangspunt voor de Doesjenel Prijs.

Jong Mecenaat

De Doesjenel Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Jong Mecenaat van Museum De Lakenhal. Dit mecenaat stimuleert talentontwikkeling in de beeldende kunst en investeert daarnaast in speciale programma's en activiteiten voor scholieren en studenten.