Home
tentoonstellingen

23 september 2023 t/m 7 januari 2024

De hardnekkigheid van de hoop

Hans de Bruijn, Anjet van Linge en Sophia Blyden

In het najaar van 2023 is in Museum De Lakenhal onder de titel De hardnekkigheid van de hoop een samenspel van schilderkunst, beeldhouwkunst en spoken word te bewonderen. Samen tonen de werken van kunstenaars Hans de Bruijn, Anjet van Linge en Sophia Blyden hoe kunst in al haar vormen kan helpen hoop te houden in onzekere tijden.

Hans de Bruijn: De hardnekkigheid van de hoop (2017)

Kern van de tentoonstelling vormt de serie De hardnekkigheid van de hoop (2017) van schilder Hans de Bruijn. Deze serie bestaat uit zeven monumentale schilderijen met mensen, kwetsbaar geplaatst op dramatisch geschilderde rotspartijen, turend in de verte. De werken zijn geïnspireerd op twee schilderijen van de beroemde 19e-eeuwse Duitse schilder Caspar David Friedrich (1774-1840). Zijn werk is het toonbeeld van de romantische schilderkunst: de blik van een eenzame wandelaar in een onherbergzaam landschap. In De Bruijns werk zien we dezelfde Sehnsucht: een pijnlijk verlangen naar het onbereikbare. Waar kijken de figuren – veelal zelfportretten van de kunstenaar – naar? Blikken ze vooruit of terug? Zijn zij op zoek naar inzicht, troost of hoop?

Photo: Joep Jacobs

Anjet van Linge: Requiem (2020)

Hoop en troost vind je ook in de beeldengroep Requiem (2020) van Anjet van Linge. Tijdens de lockdownperiode hakte Van Linge 125 dagen lang elke dag een kruis uit een blok inheems hout, zoals appel, wilg, els, of berk. Via sociale media nodigde ze mensen van overal ter wereld uit om een van de kruizen een persoonlijke boodschap mee te geven. Het resultaat is, in de woorden van de kunstenaar, ‘een requiem voor wat was, wat we verloren en wie we zullen worden’.

Sophia Blyden: spoken word

Ter aanvulling op de schilderijenreeks van De Bruijn gaf Museum De Lakenhal spoken word-artist Sophia Blyden de opdracht een persoonlijke tekst te schrijven, met als inspiratiebron de titel De hardnekkigheid van de hoop. Haar tekst zal in de tentoonstelling te horen zijn. Blyden gaat in haar werk veelal op zoek naar woorden die het uitzichtloze en depressieve van onze huidige maatschappij weergeven, zonder daarbij de luchtigheid en hoop volledig te verliezen. Terugkerende actuele thema’s in haar werk zijn eenzaamheid, machtsverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag.

Photo: Taco van der Eb

Activiteiten bij deze tentoonstelling

Bij deze tentoonstelling worden verschillende activiteiten. Zo ben je op zondag 7 januari van harte welkom bij College op Zondag, dat in het teken staat van De hardnekkigheid van de hoop. Ook kun je tijdens de tentoonstellingsperiode aan de slag met het thema aan de slag in het Open Atelier.