Letterproef van Drukkerij J.J. Groen & Zoon, 1934

J.J. Groen & Zoon

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Letterproef van Drukkerij J.J. Groen & Zoon te Leiden uit 1934. Het boek, dat gebonden is, bevat een grijze omslag met in het midden een rood anker. Op de rug staat in rode letters "Letterproef". Voorin het boek staat dit anker met erboven en eronder "Letterproef aangeboden aan" en ingevuld op de stippellijntjes "den Weledelgeb. Heer A.J.W. van de Bilt". Op de titelpagina staat de tekst "Letterproef bevattende de aanwinsten der laatste jaren van onze boek- en smoutletter" met een anker en geheel onderaan "N.V. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij V.H. J.J. Groen & Zoon, Leiden, 1934". Tegenover de titelpagina staan twee afbeeldingen: boven het portret van J.J. Groen en onderaan het portret van G. Groen. Het boek bevat 163 genummerde pagina's, met een gouden snede, met proeven in verschillende lettertypen en lettergrootten.

Object

Titel
Letterproef van Drukkerij J.J. Groen & Zoon
Objectnaam
boek
Inventarisnummer
10767
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Maker
J.J. Groen & Zoon
Datering
1934
Materialen
papier, karton, inkt
Technieken
gebonden, geschreven, gedrukt
Afmetingen
Algemeen: 25,6 x 16,6 x 2,9cm (256 x 166 x 29mm)

Onderwerp

Voorstelling
mansportret

Verwerving

Datum
2007
Wijze van verwerving
Aankoop
Met dank aan
Aankoop 2007
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan