Afgietsel van de keerzijde van begrafenispenning van Simon Episcopius

Anoniem

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Gipsafgietsel van de keerzijde van de begrafenispenning van Simon Episcopius. Met het rondschrift: "KRACHTICH VDEDICHT MET LEER EN LEV DOOR M SIM EPIS EERTYTS PROF DER THEOL TOT LEYD" en het opschrift: "DESEN PENNINGH DOOR DE ERFGENAMEN/VAN WYLEN MR. SIMON EPISCOPIUS VEREERT TOT GEDACHTENIS AEN DIEGENEN/DIE SYN E.IN SYN SIECKTEN BE DIENT EN NA SYN OVERLYDEN GEDRAGEN HEBBEN. IS SOETLYCK IN DEN HR. ONTSLAPEN DEN 4 APRIL 1643 SMORGENS ONTRENT 10.UREN TOT AMSTERDAM.". De achterkant is onbewerkt.

Object

Titel
Afgietsel van de keerzijde van begrafenispenning van Simon Episcopius
Objectnamen
familiepenning, afgietsel
Inventarisnummer
3596.3
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Maker
Anoniem (maker)
Materiaal
gips
Techniek
gegoten
Afmetingen
Algemeen: 6,6 x 0,5cm (66 x 5mm)

Verwerving

Datum
1905
Wijze van verwerving
Aankoop
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan