Wapenkaart met wapens en namen van de Heeren Veertigen der stad Leyden, 1758

Gijsbert van Rijckhuijsen

Boek met gravures: een overzicht van familiewapens. Aan de binnenzijde van de omslag is een ex-libris geplakt met een familiewapen en het rondschrift "EX-LIBRIS W.J.J.C. BIJLEVELD". Op het eerste schutblad erna is met de hand geschreven in het nederlands: "Dit exemplaar werd door HCA Obreen gekocht e/d veiling van Limburg Stirum Warmond bij Burgersdijk en Niermans Ao 1900. Het is door G. v. Rijckhuijsen zelf gekleurd en bijgewerkt en door hem vereerd aan den Leidschen burgemeester Diederik van Leyden van Vlaardingen +1764. Drie dergelijke [exx] werden aan de andere burgemeesters vereerd en zijn eigen handex is ten Gem.Arch.e [BV]". En ernaast staat in het latijn geschreven, in een ander handschrift: "Dilecto tuo Joanni Bijleveldo, urbis Leydensis amico, amicus [ei]us Henricus Obreen, Lugduno-Batavus, grato animo hunc librum d.d. XII die, mense April, ao MCMIIIJ." Op de titelpagina staat gedrukt: Wapenkaart behelzende alle wapens en naamen van de edele groot achtbare Heeren veertigen der Stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758, by een verzameld door GYSBERT VAN RYCKHUYSEN, bode met de Bussche derzelver Stad, getekend en in 't koper gebragt door ABRAHAM DELFOS, En ten gebruike van de Liefhebbers der Wapenkunde met een register voorzien. Uitgegeven: Te Leyden, By Cornelis de Pecker, MDCCLVIII." Na de titelpagina volgt een pagina met een afbeelding van het stadswapen van Leiden gehouden door twee staande leeuwen, met eronder vijf kleine wapens van dorpen: Zoeterwoude, De Vennip, Oegstgeest, Leiderdorp en Stompwijk. En hieronder de tekst: "AAN D'EDELE GROOT ACHTBAARE HEEREN BURGEMEESTEREN EN REGEERDERS DER STAD LEYDEN Wordt met schuldige eerbied deeze WAPEN-KAART, behelzende de WAPENS en NAAMEN van de HEEREN VEERTIGEN derzelver Stad, geschikt naar den Rang, waarin dezelven verkooren zyn zedert den 2 July 1449 tot den 21 July 1758, opgedraagen door GYSBERT van RYCKHUYSEN, Bode met de Bussche te Leyden." Op het vierde overzichtsblad van familiewapens staat rechtsonder de signatuur van Gijsbert van Rijckhuijsen. Achterin is er een register van de namen op alfabetische volgorde, met erachter een handgeschreven vervolg. De omslag is van karton, beplakt met groen linnen en marmerpapier.

Object

Titel
Wapenkaart met wapens en namen van de Heeren Veertigen der stad Leyden
Objectnamen
boek, gravure
Inventarisnummer
4732
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Makers
Gijsbert van Rijckhuijsen
Abraham Delfos (graveur)
Datering
1758
Signatuur
rechts onder op blad 4 van het wapenoverzicht: G[ijs]B van Rijckhuijsen
Materialen
waterverf, papier, karton, inkt, linnen
Technieken
gegraveerd, ingekleurd
Afmetingen
Algemeen: 43,5 x 53,9 x 1cm (435 x 539 x 10mm)

Onderwerp

Voorstelling
eenhoorn, adelaar, familiewapen, ster, maan, plant, hert, stier, paard, zeemeerman, konijn, stadswapen, leeuw, haas, haan, zwaan, zwijn

Verwerving

Datum
1947
Wijze van verwerving
Geschenk
Met dank aan
Particuliere schenking, Oegstgeest 1947
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan