Zinnebeeldige afbeelding van de tirannie van de Hertog van Alva, 1622

Willem Jacobsz. Delff

Prent met een afbeelding van Alva op een verhoogde zetel met voor hem geketende vrouwen op de knieën. Achter de vrouwen een rij mannen met de vingers tegen de lippen. Naast Alva soldaten en achter hem een duivel. Linksboven een afbeelding van martelingen en door een poort zicht op een plein vol soldaten. Boven de afbeelding in hoofdletters: "Delineatio deplorati status belgy sub immensa tirannide albani ducis ferdinandi a toledo" en daaronder in sierletters: "Afbeeldinghe van den ellendighen staet der Nederlanden, onder de wreede tijrannije van den Hertoghe van Alva". Linksonder in de afbeelding: "I.P. Vennius esc Middelburg 1622 Cum Privilegio consad Belg Pravine in Septennium". Onder de afbeelding een gedicht van vier keer vier regels, beginnend met: "Hier het ghy, Nederland, den dwingheland geseten, In wreedheijt meer vergrijst, als door den tijt gesleten". In de afbeelding de letters A t/m O, rechtsonder de verklaring van deze letters: A. Hertoch van Alba, B. Card. Granvelle, C. Ian Vergas, D. Lous del rio, E. Bisschop van Yperen, F. Broer Cornelis, G. M: de Parma vist int bloet, H. Egmont en Hoorn, I. Heeren van Batenburch, K. Heer van Bacerseele, L. De Provintien, M. Prevelegien gescheurt, N. De Staeten, O. Goodts Woort onder voet".

Object

Titel
Zinnebeeldige afbeelding van de tirannie van de Hertog van Alva
Objectnaam
gravure
Inventarisnummer
5724.10
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

ja

Vervaardiging

Makers
Willem Jacobsz. Delff
Jan Pietersz. van de Venne (naar)
Datering
1622
Signatuur
voorzijde linksonder: I.P. Vennius exc. Middelburg 1622
Materialen
inkt, papier
Techniek
gedrukt
Afmetingen
Beeldmaat: 41 x 57cm (410 x 570mm)
Drager: 43,1 x 59,2cm (431 x 592mm)
Met oplegvel: 90 x 62,8cm (900 x 628mm)

Verwerving

Datum
1951
Wijze van verwerving
Geschenk
Met dank aan
Overdracht door Mr. P.R. Blok te 's Gravenhage uit de nalatenschap van Mej. Dr. I. Blok, 1951; Prof. P.J. Blok; Prof. Robert Fruin.
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan