Zinnebeeldige afbeelding van de tirannie van de Hertog van Alva, 1622

Willem Jacobsz. Delff

Prent met een afbeelding van Alva op een verhoogde zetel met voor hem geketende vrouwen op de knieën. Achter de vrouwen een rij mannen met de vingers tegen de lippen. Naast Alva soldaten en achter hem een duivel. Linksboven een afbeelding van martelingen en door een poort zicht op een plein vol soldaten. Boven de afbeelding in hoofdletters: "Delineatio deplorati status belgy sub immensa tirannide albani ducis ferdinandi a toledo" en daaronder in sierletters: "Afbeeldinghe van den ellendighen staet der Nederlanden, onder de wreede tijrannije van den Hertoghe van Alva". Linksonder in de afbeelding: "I.P. Vennius esc Middelburg 1622 Cum Privilegio consad Belg Pravine in Septennium". Onder de afbeelding een gedicht van vier keer vier regels, beginnend met: "Hier het ghy, Nederland, den dwingheland geseten, In wreedheijt meer vergrijst, als door den tijt gesleten". In de afbeelding de letters A t/m O, rechtsonder de verklaring van deze letters: A. Hertoch van Alba, B. Card. Granvelle, C. Ian Vergas, D. Lous del rio, E. Bisschop van Yperen, F. Broer Cornelis, G. M: de Parma vist int bloet, H. Egmont en Hoorn, I. Heeren van Batenburch, K. Heer van Bacerseele, L. De Provintien, M. Prevelegien gescheurt, N. De Staeten, O. Goodts Woort onder voet".

Object

Title
Zinnebeeldige afbeelding van de tirannie van de Hertog van Alva
Objectname
gravure
Inventory number
5724.10
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Makers
Willem Jacobsz. Delff
Jan Pietersz. van de Venne (naar)
Dating
1622
Signing
voorzijde linksonder: I.P. Vennius exc. Middelburg 1622
Materials
papier, inkt
Technique
gedrukt
Measurements
Beeldmaat: 41 x 57cm (410 x 570mm)
Drager: 43,1 x 59,2cm (431 x 592mm)
Met oplegvel: 90 x 62,8cm (900 x 628mm)

Acquisition

Dating
1951
Means of acquisition
Geschenk
Thanks to
Overdracht door Mr. P.R. Blok te 's Gravenhage uit de nalatenschap van Mej. Dr. I. Blok, 1951; Prof. P.J. Blok; Prof. Robert Fruin.
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe