De zelfopoffering van burgemeester Van der Werf, 1829

Gustaf Wappers

In 1829 maakte de Antwerpse kunstschilder Gustaf Wappers furore met hetzelfde onderwerp dat veertien jaar eerder door zijn vermaarde leermeester Van Bree was verbeeld. Het schilderij, dat nog datzelfde jaar in Brussel werd geëxposeerd, maakte de jonge kunstenaar in één klap beroemd. De Prins van Oranje, de latere koning Willem II, kocht het ruim 3 meter hoge en 4 meter brede doek onmiddellijk en schonk het aan de stad Utrecht. Uit grote bewondering voor het werk bood hij tweemaal de vraagprijs van fl. 4000.

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Het auteursrecht van dit object berust niet bij Museum De Lakenhal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Object

Titels
De zelfopoffering van burgemeester Van der Werf
The self-sacrifice of burgomaster Van der Werf
Objectnaam
schilderij
Inventarisnummer
B 1438
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Maker
Gustaf Wappers
Datering
1829
Signatuur
voorzijde, rechtsonder: Gustaaf Wapper / 1829
Materialen
olieverf, doek
Techniek
geschilderd
Afmetingen
Algemeen (oude afmetingen): 337,6 x 407cm (3376 x 4070mm)

Onderwerp

Voorstelling
man, stadsgezicht, burgemeester, historiestuk, vrouw, kind
Afgebeelde persoon
Pieter Adriaansz. van der Werf

Verwerving

Datum
2005
Wijze van verwerving
Bruikleen
Met dank aan
Bruikleen Centraal Museum, Utrecht, sinds 2005
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan