De zelfopoffering van burgemeester Van der Werf, 1829

Gustaf Wappers

In 1829 maakte de Antwerpse kunstschilder Gustaf Wappers furore met hetzelfde onderwerp dat veertien jaar eerder door zijn vermaarde leermeester Van Bree was verbeeld. Het schilderij, dat nog datzelfde jaar in Brussel werd geëxposeerd, maakte de jonge kunstenaar in één klap beroemd. De Prins van Oranje, de latere koning Willem II, kocht het ruim 3 meter hoge en 4 meter brede doek onmiddellijk en schonk het aan de stad Utrecht. Uit grote bewondering voor het werk bood hij tweemaal de vraagprijs van fl. 4000.

Multimedia

Images for this object are not available for download due to copyright restrictions. For more information please contact us.

Object

Titles
De zelfopoffering van burgemeester Van der Werf
The self-sacrifice of burgomaster Van der Werf
Objectname
schilderij
Inventory number
B 1438
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

no

Creation

Makers
Gustaf Wappers (maker)
Pieter Adriaansz. van der Werf (afgebeeld)
Dating
1829
Signing
voorzijde, rechtsonder: Gustaaf Wapper / 1829
Materials
doek, olieverf
Technique
geschilderd
Measurements
Algemeen (oude afmetingen): 337,6 x 407cm (3376 x 4070mm)

Subject

Image
kind, burgemeester, stadsgezicht, man, historiestuk, vrouw

Acquisition

Dating
2005
Means of acquisition
Bruikleen
Thanks to
Bruikleen Centraal Museum, Utrecht, sinds 2005
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe

Part of

Militant women

Read the whole story