Home
persberichten

persbericht 20 september 2022

Museum De Lakenhal presenteert tentoonstelling Imagine Intuition

Lonneke Gordijn/Studio Drift – Jos Agasi – Dikker + Oostrik – Bram Ellens – Kevin Osepa – Janet Vollebregt

Speciaal voor de tentoonstelling Imagine Intuition maakten kunstenaars nieuwe installaties met als thema intuïtie. Imagine Intuition is te zien in Museum De Lakenhal in Leiden van 14 oktober 2022 tot en met 15 januari 2023.

Ter gelegenheid van Leiden European City of Science duikt Museum De Lakenhal dit jaar met kunstenaars en wetenschappers in het begrip intuïtie. In een tijd waarin technologie en data steeds vaker de keuzes in de samenleving bepalen, is er ook een tegenbeweging ontstaan. Een beweging die zoekt naar een andere manier van verbinden en beslissen. Ook in de wetenschap is intuïtie een actueel thema.

Kunstopdracht

Voor Imagine Intuition gaf het museum kunstenaars de opdracht om nieuw werk te realiseren. Lonneke Gordijn/Studio Drift, Jos Agasi, Dikker+Oostrik, Bram Ellens, Kevin Osepa en Janet Vollebregt vertaalden intuïtie naar installaties die aanzetten tot actie, reactie of juist contemplatie.

In deze tentoonstelling komen bezoekers oog in oog te staan met machines met menselijke kenmerken; worden ze onderdeel van interactieve installaties; kunnen ze opgaan in andere werelden en rituelen en reflecteren op de eigen relatie tussen lichaam en geest. Tickets zijn vanaf nu beschikbaar op lakenhal.nl/imagineintuition.

Over de kunstenaars

Toeval en tijd zijn de belangrijkste aspecten van de installatie van beeldend kunstenaar Jos Agasi. Voor Imagine Intuition zet Agasi verschillende kanten van zijn belevingswereld naast elkaar. Aan de ene kant is zijn kalme innerlijke gemoed te vinden, aan de andere kant de onrust als gevolg van invloeden van buitenaf. Ze ontmoeten elkaar in het midden, op een door Agasi zelfgekweekt sculpturaal gevormd biocanvas.

De installaties van cognitief neurowetenschapper Suzanne Dikker en kunstenaar Matthias Oostrik bestaan bij de gratie van bezoekers. In de beweeglijke en interactieve presentaties vloeien kunst en wetenschap in elkaar over. Hun nieuwe installatie Harmonic Dissonance: Phantom verkent de paradox van de (on)meetbaarheid van het intuïtieve lichaam.

De relatie tussen mens, robots en technologie staat centraal in de sculpturen van Bram Ellens. Hierin dicht hij machines menselijke of dierlijke waarden toe. Zijn installaties laten de toeschouwers zelden koud. In Imagine Intuition kiest Ellens voor de klassieke representatie van moeder en kind, die hij ziet als oerbeeld voor intuïtieve relaties en communicatie. Het is voor het eerst dat Ellens twee robots laat interacteren: een technisch spannende exercitie.

Studio DRIFT (Lonneke Gordijn en Ralph Nauta) stelt met sculpturen, installaties en performances al jaren fundamentele vragen over het leven. In 2021 groeide er bij Lonneke Gordijn behoefte aan reflectie op haar eigen werk en werkwijze. Samen met Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, verdiepte zij zich in het thema intuïtie. Vanuit een intensieve dialoog tussen de kunstenaar en wetenschapper ontstond een nieuwe installatie: Guidance of the lights.

Kevin Osepa is als filmregisseur en beeldend kunstenaar een verhalenverteller. Zijn identiteit wordt gevormd door de spiritualiteit, rituelen en cultuur van Curaçao. In een wandvullende installatie onderzoekt hij het begrip intuïtie vanuit zijn familiegeschiedenis en zijn fascinatie voor het intuïtief betekenis geven aan alledaagse producten.

Janet Vollebregt wil mensen omgevingen of sferen bieden waar ze rust vinden, en tegelijkertijd ervan bewust worden dat alles verbonden is. Haar ontwerpfilosofie is geworteld in haar technische opleiding architectuur én in haar levenslange studie en beoefening van oosterse en westerse filosofie en therapie. Voor dit project realiseerde zij twee installaties: een als toegang tot het museum en een als afsluiting van de tentoonstelling.

Kunst en wetenschap

Deze tentoonstelling is een bijzondere verstrengeling tussen wetenschappelijk en artistiek onderzoek. Dat is terug te zien in de samenwerking tussen kunstenaars en academici bij de realisatie van nieuwe werken. Tijdens Imagine Intuition onderzoekt Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, hoe kunstenaars en wetenschappers vandaag de dag denken over intuïtie en dit in hun werk verbeelden. Voorafgaand aan de tentoonstelling vindt in oktober een besloten Lorentz-workshop plaats onder de titel Beyond science and art: The role of intuition. Kunstenaars en wetenschappers verdiepen zich dan drie dagen in het begrip intuïtie.

Activiteiten

Rondom deze tentoonstelling organiseert het museum verdiepende activiteiten zoals artist talks, performances en workshops. Voor het eerst zijn er maandelijkse avondevents onder de noemer Lakenhal Laat. Bij elke editie zijn andere kunstenaars onderdeel van het programma. Ook wordt het thema ‘intuïtie’ uitgediept in een Winter School in samenwerking met The School of Life en in een lezingenreeks met Studium Generale Universiteit Leiden. Bekijk het hele programma online.

Met dank aan

Deze tentoonstelling is samengesteld door conservator actuele kunst Nicole Roepers. Vormconcept door Anton Spruit. Imagine Intuition kwam tot stand naar aanleiding van European City of Science Leiden 2022 en mede in samenwerking met Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie. Met dank aan het Mondriaan Fonds, Stichting Stokroos, Gemeente Leiden en Universiteit Leiden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Bij deze tentoonstelling organiseren we een perspreview met de kunstenaars, op donderdag 13 oktober van 10 tot 12 uur. De uitnodiging volgt binnenkort. Voor vragen en interviewverzoeken, neem contact op met Harriot Voncken, medewerker PR & Online Communicatie | h.voncken@lakenhal.nl | 06-34 36 41 91.

Beeldbank voor pers

Bij publicatie van onderstaande beelden graag de naam/bron vermelden.