Home
nieuwsberichten

nieuwsbericht | 25 april 2023

Museum De Lakenhal lanceert audiotour voor mensen met én zonder visuele beperking

Een zelfstandig bezoek aan een museum kan voor mensen met een visuele beperking een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom ontwikkelde Museum De Lakenhal speciaal voor deze doelgroep een audiotour, die je alles vertelt over het museum en haar gebouw. De tour is zelfstandig op ieder moment te volgen.

Museumgebouw als collectiestuk

De audiotour, getiteld Kijken met je vingers – het museumgebouw gaat over het grootste en belangrijkste collectiestuk van Museum De Lakenhal: het museumgebouw. Het is een unieke plek, waar vanaf 1640 Leids laken werd gekeurd, en die nu het stadsmuseum van Leiden huisvest. De tour maakt een bezoek op eigen gelegenheid samen met een ziende begeleider mogelijk, op je eigen moment en in je eigen tempo. Op die manier wordt een zelfstandig museumbezoek voor iedereen mogelijk.

Voelmaterialen

In de tour worden bezoekers langs tien bijzondere plekken in het gebouw geleid. Gebruikers krijgen niet alleen de kans de verhalen achter deze locaties te horen: ze mogen ook aan de muren, meubelstukken en trapleuningen voelen. Waar de collectie te kwetsbaar is om deze aan te raken, zijn speciale voelmaterialen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan voeltekeningen, een 3D-print van de voorgevel en een maquette waarop de plattegrond van het museum voelbaar is gemaakt. Deze materialen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden en Visual First.

Foto: Bibi Veth
Foto: Bibi Veth

Gratis met de app

De tour is voor iedereen gratis te volgen via de Lakenhal-app, die je op je eigen iOS- of Android-telefoon kunt downloaden. Ter voorbereiding op de lancering van de tour is de interface van de bestaande app geoptimaliseerd, zodat mensen met een visuele beperking de app goed kunnen gebruiken in combinatie met de toegankelijkheidsinstellingen op hun telefoon. De tour is geschreven voor mensen met een visuele beperking, maar is voor zienden net zo goed interessant om te volgen: voor iedereen is het verrijkend om met al je zintuigen een museumbezoek te ervaren.

Thuis voor iedereen

De tour is een belangrijke stap in het toegankelijk maken van het museum voor mensen met een visuele beperking. Museum De Lakenhal vindt het belangrijk om deze stappen te zetten om iedereen zich in het museum thuis te laten voelen, ook mensen voor wie een museumbezoek niet vanzelfsprekend is. ‘Toegankelijkheid begint bij het besef dat de beperkingen die mensen ervaren niet alleen hún beperkingen zijn,’ aldus Tanja Elstgeest, directeur van Museum De Lakenhal. ‘Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk drempels weg te nemen die mensen kunnen hinderen bij hun museumbezoek. Op die manier willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen van kunst kunnen genieten.’

Van groot belang

Zo’n 300.000 Nederlanders leven met een visuele beperking. Van hen zijn circa 200.000 mensen (ernstig) slechtziend en 50.000 blind. Voor deze groep is de ontwikkeling van een audiotour als deze van groot belang, vindt ook Joost van Gent, lid van de focusgroep die hielp de audiotour te ontwikkelen. ‘Ik heb 52 jaar mogen zien, maar ben nu zeer slechtziend. Door deze audiotour heb ik het museum écht kunnen beleven en een goed beeld kunnen krijgen bij hoe het gebouw veranderd is ten opzichte van vroeger. Heel bijzonder!’

Foto: Bibi Veth

Toegankelijkheid bij Museum De Lakenhal

De audiotour is niet de eerste stap die Museum De Lakenhal zet om de toegankelijkheid van het museum te verbeteren. Het gebouw is voor het grootste deel toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn. Ook worden er rondleidingen verzorgd in Nederlandse Gebarentaal voor doven en slechthorenden en zijn er tours en workshops voor mensen met dementie en hun dierbaren. Meer informatie is te vinden op de website van Museum De Lakenhal.

Samenwerkingspartners en fondsen

De tour is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Mikxs, Stichting Oren en Ogen Tekort en mensen met een visuele beperking. De audiotour is tot stand gekomen dankzij een gulle bijdrage van de RAAK Stimuleringsprijs, een nauw samenwerkingsverband tussen de Oogvereniging, Stichting Accessibility/Bartiméus en Koninklijke Visio, en is mede mogelijk gemaakt door gezamenlijke fondsen in het oogveld.