Home
activities

Lecture The making of David Bailly - Time, death and vanity

Sunday, 26 March from 11:30 a.m. till 1 p.m.

Lecture by Janneke van Asperen


Nearly 400 years after it was made, David Bailly's Vanitas still life with portrait of a young painter continues to fascinate art historians. The masterpiece raises all sorts of questions. Is it a self-portrait? To what do the various objects in the painting refer? And who after all is the mysterious female figure appearing against the back wall?

Museum De Lakenhal has joined forces with various experts for a comprehensive study of the painter and his work. This has charted Bailly's oeuvre for the first time, and we discovered several hidden faces in his still life. In honor of the exhibition David Bailly - Time, death and vanity, we are organizing an in-depth lecture series in collaboration with Studium Generale Leiden, in which various researchers will take you through the latest insights and issues about this extraordinary Leiden painter.

On Sunday, March 26, Janneke van Asperen, curator of ancient art at the museum, will discuss the creation of the exhibition in her lecture. She offers a unique look behind the scenes. How did the various, previously often unpublished paintings and drawings surface? Which loans are now on view in the Netherlands for the first time? And what discoveries were made about Bailly's last masterpiece, the Vanitas still life with portrait of a young painter? Everyone is welcome!

Practical information

 • Date: Sunday 26 March
 • Time: 11.30 a.m. till 1 p.m.
 • Location: Auditorium Museum De Lakenhal
 • Language: Dutch
 • Price: free. If you want to visite the museum after the lecture, you will need a valid entranceticket.
 • Sign up: Not obligatory, but appreciated. You can find the application form here.

About the lecture series:

This lecture is part of the lecture program surrounding the exhibition David Bailly – Time, death and vanity, which we organise in collaboration with Studium Generale. The other lectures take place on:

To overview

Lezing door Janneke van Asperen


Bijna 400 jaar nadat het werd gemaakt, blijft David Bailly’s Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder kunsthistorici fascineren. Het meesterwerk roept allerlei vragen op. Is er sprake van een zelfportret? Waarnaar verwijzen de verschillende voorwerpen op het schilderij? En wie is toch de mysterieuze vrouwfiguur die tegen de achterwand verschijnt?

Museum De Lakenhal heeft de handen ineengeslagen met verschillende experts voor een uitgebreid onderzoek naar de schilder en zijn werk. Zo is voor het eerst het oeuvre van Bailly in kaart gebracht, en ontdekten we in zijn stilleven meerdere verborgen gezichten. Ter ere van de tentoonstelling David Bailly – Tijd, dood en ijdelheid organiseren we in samenwerking met Studium Generale Leiden een verdiepende lezingenreeks, waarin verschillende onderzoekers je meenemen in de nieuwste inzichten én vraagstukken over ze bijzondere Leidse schilder.

Op zondag 26 maart gaat Janneke van Asperen, conservator oude kunst van het museum, in haar lezing in op de totstandkoming van de tentoonstelling. Ze biedt zo een uniek kijkje achter de schermen. Hoe kwamen de verschillende, voorheen vaak ongepubliceerde schilderijen en tekeningen boven water? Welke bruiklenen zijn nu voor het eerst in Nederland te zien? En welke ontdekkingen werden gedaan over Bailly’s laatste meesterwerk, het Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder? Iedereen is welkom!

Praktische informatie:

 • Datum: zondag 26 maart
 • Tijd: 11.30 – 13.00 uur
 • Locatie: Auditorium Museum De Lakenhal
 • Taal: Nederlands
 • Prijs: gratis. Wil je voor of na de lezing het museum bezoeken, dan heb je wel een geldig toegangskaartje nodig.
 • Aanmelden: is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd. Het aanmeldformulier vind je hier.

Over de lezingenreeks:

Deze lezing is onderdeel van het lezingenprogramma rondom de tentoonstelling David Bailly – Tijd, dood en ijdelheid, dat we organiseren in samenwerking met Studium Generale. De andere lezingen vinden plaats op:

Naar overzicht